Win een duoticket voor de expo Picasso, Matisse, Braque, Léger...

Tempora presenteert een tentoonstelling geïnspireerd door het boek van Anne Sinclair 21 rue La Boétie. Hierin beschrijft ze het parcours van haar grootvader, Paul Rosenberg, een van de grootste kunsthandelaars van het eerste deel van de vorige eeuw.

Win een duoticket voor de expo Picasso, Matisse, Braque, Léger...

Leger, Fernand (1881-1955): Three Women (Le Grand dejeuner), 1921. New York, Museum of Modern Art (MoMA) Oil on canvas, 6' 1/4 x 8' 3 (183.5 x 251.5 cm). Mrs. Simon Guggenheim Fund. 189.1942*** Permission for usage must be provided in writing from Scala. May have restrictions - please contact Scala for details. *** © Scala

Doorheen de carrière van deze uitzonderlijke zakenman en vriend van Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges Braque, Fernand Léger, Marie Laurencin om slechts de groots- ten te noemen, illustreert de tentoonstelling de dubbele wending van de 20e eeuw: de uitvinding van de moderne kunst, en onder het cataclysme van het nazisme, de verschuiving van de kern van de kunstmarkt van Parijs naar New York.

  • Een tentoonstelling gebaseerd op een waargebeurd verhaal, geïnspireerd op familiale herinneringen van Anne Sinclair
  • meer dan 60 meesterwerken uit de moderne kunst - Picasso, Braque, Matisse, Léger, Laurencin, Masson - waarvan heel wat doeken nog nooit in België werden tentoongesteld
  • uitzonderlijke onuitgegeven documenten
  • vernieuwende multimediale toepassingen
  • een nieuw tentoonstellingsconcept waarbij Geschiedenis en kunst- geschiedenis met elkaar verweven worden.

Meer info: www.21ruelaboetie.com

Onze partners