Het is de eerste keer dat de vrouwelijke Zuidelijke witte neushoorn Madiba een jong op de wereld zet, maar dat heeft haar niet weerhouden om op voorbeeldige wijze vanaf de bevalling de verzorging van haar jong op zich te nemen. Al snel na de geboorte kon het kleintje rechtstaan en zogen bij zijn moeder. Natuurlijk blijven de eerste weken in het leven van een kleine neushoorn bijzonder cruciaal. De teams van het neushoorndepartement alsook de hoofddierenarts van Pairi Daiza staan moeder en jong dan ook met veel toewijding bij. Tegelijkertijd besteden zij alle nodige aandacht aan Ellie, de andere hoogzwangere Zuidelijke witte neushoornkoe van Pairi Daiza. Ook zij zal binnenkort bevallen. Ter info: draagtijd van een neushoorn varieert tussen 16 en 18 maanden.

Een soort in acuut gevaar

Pairi Daiza is een actief deelnemer aan het EEP (European Endangered Species Programme) rond deze diersoort en draagt zo bij aan het behoud van het genetisch kapitaal van de Zuidelijke witte neushoorn door middel van voortplanting.

De Zuidelijke witte neushoorn stierf in de loop van de 20ste eeuw al eens ternauwernood uit, toen op een bepaald moment slechts 200 exemplaren in leven overbleven. Sindsdien werd heel wat gewerkt aan natuurbescherming en de oprichting van natuurreservaten, met als gevolg dat de populatie opnieuw steeg tot zo'n 20.000 dieren.

Toch blijft de dreiging van stroperij bijzonder reëel. In de laatste tien jaar zijn immers zo'n 7.000 neushoorns afgeslacht door stopers voor hun hoorn. In het jaar 2017 alleen al waren het er meer dan duizend... Een afslachting ingegeven door ridicuul bijgeloof, daar criminelen de gemalen neushoornhoorns verkopen als afrodisiacum. Zuivere kwakzalverij, want een dergelijke hoorn bestaat uit exact dezelfde stoffen als menselijk haar.

Om de Zuidelijke witte neushoorn - als 'kwetsbaar' geclassificeerd op de Rode Lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature) - te redden zijn dus alle inspanningen meer dan nodig. Niet alleen in het wild, waar bescherming tegen stropers in natuurreservaten broodnodig is, maar ook in kwaliteitsvolle dierentuinen, waar aan de conservatie van genetisch kapitaal door middel van voortplanting gedaan kan worden.

Het is de eerste keer dat de vrouwelijke Zuidelijke witte neushoorn Madiba een jong op de wereld zet, maar dat heeft haar niet weerhouden om op voorbeeldige wijze vanaf de bevalling de verzorging van haar jong op zich te nemen. Al snel na de geboorte kon het kleintje rechtstaan en zogen bij zijn moeder. Natuurlijk blijven de eerste weken in het leven van een kleine neushoorn bijzonder cruciaal. De teams van het neushoorndepartement alsook de hoofddierenarts van Pairi Daiza staan moeder en jong dan ook met veel toewijding bij. Tegelijkertijd besteden zij alle nodige aandacht aan Ellie, de andere hoogzwangere Zuidelijke witte neushoornkoe van Pairi Daiza. Ook zij zal binnenkort bevallen. Ter info: draagtijd van een neushoorn varieert tussen 16 en 18 maanden.Pairi Daiza is een actief deelnemer aan het EEP (European Endangered Species Programme) rond deze diersoort en draagt zo bij aan het behoud van het genetisch kapitaal van de Zuidelijke witte neushoorn door middel van voortplanting. De Zuidelijke witte neushoorn stierf in de loop van de 20ste eeuw al eens ternauwernood uit, toen op een bepaald moment slechts 200 exemplaren in leven overbleven. Sindsdien werd heel wat gewerkt aan natuurbescherming en de oprichting van natuurreservaten, met als gevolg dat de populatie opnieuw steeg tot zo'n 20.000 dieren. Toch blijft de dreiging van stroperij bijzonder reëel. In de laatste tien jaar zijn immers zo'n 7.000 neushoorns afgeslacht door stopers voor hun hoorn. In het jaar 2017 alleen al waren het er meer dan duizend... Een afslachting ingegeven door ridicuul bijgeloof, daar criminelen de gemalen neushoornhoorns verkopen als afrodisiacum. Zuivere kwakzalverij, want een dergelijke hoorn bestaat uit exact dezelfde stoffen als menselijk haar.Om de Zuidelijke witte neushoorn - als 'kwetsbaar' geclassificeerd op de Rode Lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature) - te redden zijn dus alle inspanningen meer dan nodig. Niet alleen in het wild, waar bescherming tegen stropers in natuurreservaten broodnodig is, maar ook in kwaliteitsvolle dierentuinen, waar aan de conservatie van genetisch kapitaal door middel van voortplanting gedaan kan worden.