In Vlaanderen

In het Vlaamse landsgedeelte worden er tussenkomsten verleend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAHP), door het Vlaamse gewest, enkele Vlaamse provincies en sommige gemeenten. Vaak kunnen de tegemoetkomingen van de verschillende overheden gecumuleerd worden.

Aanpassingspremie voor ouderen van de Vlaamse Gemeenschap

Indien uzelf, uw partner of een inwonend gezinslid minstens 65 jaar oud is en op een bepaald moment geconfronteerd wordt met fysieke ongemakken van het ouder worden die aanpassingswerken aan de woning vergen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een aanpassingspremie van de Vlaamse Gemeenschap. De aanpassingspremie bedraagt 50 % van het bedrag van de goedgekeurde facturen met een minimum van ? 600 en een maximum van ? 1250. U kunt facturen indienen die teruggaan tot maximum 1 jaar voor de aanvraagdatum.

Meer info op www.bouwenenwonen.be. Klik op (ver)bouwen en vervolgens rechts op 'Steunmaatregelen voor wie een woning wil bouwen of verbouwen' en dan op 'Aanpassingspremie voor bejaarden'

Huursubsidie van de Vlaamse Overheid

Indien u uw woning huurt en uzelf of één van de inwonende gezinsleden is minstens 65 jaar oud of erkend als persoon met een handicap en u verhuist van een niet-aangepaste woning naar een huurwoning die wel aangepast is aan de fysieke noden, dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een huursubsidie.

Meer info op www.bouwenenwonen.be. Klik op Huren en daarna rechts op 'Steunmaatregelen voor wie een woning wil huren' en vervolgens op 'tegemoetkoming in de huurprijs'.

Vlaamse renovatiepremie

Voor bepaalde werken aan een woning kunt u in aanmerking komen voor de Vlaamse renovatiepremie. Er bestaat een lijst van de werken die voor deze premie in aanmerking komen. Daartoe behoren ook bepaalde werkzaamheden ter bevordering van het levenslang wonen zoals de plaatsing van bredere deuren.

Meer info op www.bouwenenwonen.be Klik op (ver)bouwen en vervolgens rechts op 'Steunmaatregelen voor wie een woning wil bouwen of verbouwen' en dan op 'Renovatiepremie'

Tussenkomst woningaanpassing van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Personen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een tussenkomst in de kosten van een woningaanpassing. Deze geldt zowel voor eigenaars als voor huurders van een woning. Hiervoor moet men wel ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap waarbij voldaan moet worden aan een aantal specifieke voorweerden. Een belangrijke voorwaarde is dat men op het ogenblik van inschrijving bij het VAPH jonger dan 65 jaar moet zijn.

Meer info op www.vlafo.be

Provinciale aanpassingspremies

De provinciebesturen van Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen kennen eveneens een premie toe voor het aanpassen van een woning. In elke provincie zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie verschillend.

Meer info: www.dezilverensleutel.be

Gemeentelijke premies

Meerdere gemeenten in Vlaanderen voorzien eveneens een tussenkomst in de kosten voor het aanpassen van de woning voor personen met een handicap en/of ouderen.
De voorwaarden zijn terug te vinden op de websites van de gemeenten. Om te weten of u in een gemeente woont waar een premie gegeven wordt, kunt u de website www.premiezoeker.be gebruiken.

Het Toegankelijkheidsbureau

Om een woning aan te laten passen op maat van een persoon, kan die persoon bij het Toegankelijkheidsbureau terecht voor een individueel advies woningaanpassing. Dit omvat een technisch advies met richtlijnen voor de aanpassingen en een financieel advies met de tussenkomsten waarop u al dan niet kunt rekenen. Ook wie een aanpasbare woning wil bouwen of aankopen kan hierover advies inwinnen.

Het Toegankelijkheidsbureau is door het Kennis- en Ondersteuningscentrum van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend als expert inzake woningaanpassing. Voor mensen die doorverwezen werden door het Kennis en Ondersteuningscentrum is het advies gratis. De provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant en bepaalde gemeenten komen geheel of gedeeltelijk tussen in de advieskost.

Meer info: www.toegankelijkheidsbureau.be

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een verhuis- en installatietoelage en/of bijdrage in het huurgeld van het Brussels Gewest
In bepaalde gevallen kent het Brusselse Gewest een financiële steun toe voor huurders die verhuizen omdat hun woning niet langer aangepast is aan hun beperkte mobiliteit door leeftijd of handicap. De voorwaarden voor deze financiële tussenkomst vindt u op www.woneninbrussel.be

In Wallonië

Op dit ogenblik bestaat er in Wallonië geen specifieke financiële steun voor de aanpassing van een woning aan de noden van senioren.

Tussenkomst woningaanpassing van het Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées

Personen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een tussenkomst in de kosten van een woningaanpassing. Deze geldt zowel voor eigenaars als voor huurders van een woning. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Een belangrijke voorwaarde is dat men op het ogenblik van inschrijving bij het AWIPH jonger dan 65 jaar moet zijn.

Prime provincial à l'adaptation du logement de la province du Brabant Wallon

De provincie Waals-Brabant geeft onder bepaalde voorwaarden een premie voor woningaanpassing voor ouderen (> 65 jaar) van 50% van de kosten van de werken met een maximum van 1859,20 ?.

Primes de la Division du Logement de la Région wallonne
Net zoals in Vlaanderen kan in bepaalde omstandigheden en voor bepaalde werkzaamheden een beroep gedaan worden op andere bestaande premies zoals de renovatiepremie.

Meer info over al deze tussenkomsten in Wallonië vindt u op http://www.awiph.be/questions/aides_financieres/+65ans.html


Indien u overweegt om aanpassingswerken aan uw woning te laten uitvoeren, informeer dan zeker vooraf bij de persoon die u de werken wil laten uitvoeren, bij uw ziekenfonds en bij uw provincie en gemeente of de werken eventueel in aanmerking kunnen komen voor een tussenkomst.

In het Vlaamse landsgedeelte worden er tussenkomsten verleend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAHP), door het Vlaamse gewest, enkele Vlaamse provincies en sommige gemeenten. Vaak kunnen de tegemoetkomingen van de verschillende overheden gecumuleerd worden.Aanpassingspremie voor ouderen van de Vlaamse GemeenschapIndien uzelf, uw partner of een inwonend gezinslid minstens 65 jaar oud is en op een bepaald moment geconfronteerd wordt met fysieke ongemakken van het ouder worden die aanpassingswerken aan de woning vergen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een aanpassingspremie van de Vlaamse Gemeenschap. De aanpassingspremie bedraagt 50 % van het bedrag van de goedgekeurde facturen met een minimum van ? 600 en een maximum van ? 1250. U kunt facturen indienen die teruggaan tot maximum 1 jaar voor de aanvraagdatum.Meer info op www.bouwenenwonen.be. Klik op (ver)bouwen en vervolgens rechts op 'Steunmaatregelen voor wie een woning wil bouwen of verbouwen' en dan op 'Aanpassingspremie voor bejaarden'Huursubsidie van de Vlaamse OverheidIndien u uw woning huurt en uzelf of één van de inwonende gezinsleden is minstens 65 jaar oud of erkend als persoon met een handicap en u verhuist van een niet-aangepaste woning naar een huurwoning die wel aangepast is aan de fysieke noden, dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een huursubsidie.Meer info op www.bouwenenwonen.be. Klik op Huren en daarna rechts op 'Steunmaatregelen voor wie een woning wil huren' en vervolgens op 'tegemoetkoming in de huurprijs'.Vlaamse renovatiepremieVoor bepaalde werken aan een woning kunt u in aanmerking komen voor de Vlaamse renovatiepremie. Er bestaat een lijst van de werken die voor deze premie in aanmerking komen. Daartoe behoren ook bepaalde werkzaamheden ter bevordering van het levenslang wonen zoals de plaatsing van bredere deuren. Meer info op www.bouwenenwonen.be Klik op (ver)bouwen en vervolgens rechts op 'Steunmaatregelen voor wie een woning wil bouwen of verbouwen' en dan op 'Renovatiepremie'Tussenkomst woningaanpassing van het Vlaams Agentschap voor Personen met een HandicapPersonen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een tussenkomst in de kosten van een woningaanpassing. Deze geldt zowel voor eigenaars als voor huurders van een woning. Hiervoor moet men wel ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap waarbij voldaan moet worden aan een aantal specifieke voorweerden. Een belangrijke voorwaarde is dat men op het ogenblik van inschrijving bij het VAPH jonger dan 65 jaar moet zijn.Meer info op www.vlafo.beProvinciale aanpassingspremiesDe provinciebesturen van Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen kennen eveneens een premie toe voor het aanpassen van een woning. In elke provincie zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie verschillend. Meer info: www.dezilverensleutel.be Gemeentelijke premiesMeerdere gemeenten in Vlaanderen voorzien eveneens een tussenkomst in de kosten voor het aanpassen van de woning voor personen met een handicap en/of ouderen.De voorwaarden zijn terug te vinden op de websites van de gemeenten. Om te weten of u in een gemeente woont waar een premie gegeven wordt, kunt u de website www.premiezoeker.be gebruiken.Het ToegankelijkheidsbureauOm een woning aan te laten passen op maat van een persoon, kan die persoon bij het Toegankelijkheidsbureau terecht voor een individueel advies woningaanpassing. Dit omvat een technisch advies met richtlijnen voor de aanpassingen en een financieel advies met de tussenkomsten waarop u al dan niet kunt rekenen. Ook wie een aanpasbare woning wil bouwen of aankopen kan hierover advies inwinnen.Het Toegankelijkheidsbureau is door het Kennis- en Ondersteuningscentrum van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend als expert inzake woningaanpassing. Voor mensen die doorverwezen werden door het Kennis en Ondersteuningscentrum is het advies gratis. De provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant en bepaalde gemeenten komen geheel of gedeeltelijk tussen in de advieskost.Meer info: www.toegankelijkheidsbureau.be Een verhuis- en installatietoelage en/of bijdrage in het huurgeld van het Brussels GewestIn bepaalde gevallen kent het Brusselse Gewest een financiële steun toe voor huurders die verhuizen omdat hun woning niet langer aangepast is aan hun beperkte mobiliteit door leeftijd of handicap. De voorwaarden voor deze financiële tussenkomst vindt u op www.woneninbrussel.beOp dit ogenblik bestaat er in Wallonië geen specifieke financiële steun voor de aanpassing van een woning aan de noden van senioren. Tussenkomst woningaanpassing van het Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes HandicapéesPersonen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een tussenkomst in de kosten van een woningaanpassing. Deze geldt zowel voor eigenaars als voor huurders van een woning. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Een belangrijke voorwaarde is dat men op het ogenblik van inschrijving bij het AWIPH jonger dan 65 jaar moet zijn.Prime provincial à l'adaptation du logement de la province du Brabant WallonDe provincie Waals-Brabant geeft onder bepaalde voorwaarden een premie voor woningaanpassing voor ouderen (> 65 jaar) van 50% van de kosten van de werken met een maximum van 1859,20 ?.Primes de la Division du Logement de la Région wallonneNet zoals in Vlaanderen kan in bepaalde omstandigheden en voor bepaalde werkzaamheden een beroep gedaan worden op andere bestaande premies zoals de renovatiepremie.Meer info over al deze tussenkomsten in Wallonië vindt u op http://www.awiph.be/questions/aides_financieres/+65ans.html Indien u overweegt om aanpassingswerken aan uw woning te laten uitvoeren, informeer dan zeker vooraf bij de persoon die u de werken wil laten uitvoeren, bij uw ziekenfonds en bij uw provincie en gemeente of de werken eventueel in aanmerking kunnen komen voor een tussenkomst.