De enquête werd uitgevoerd bij de gebruikers van de gemeentelijke rioleringen (1.200 burgers en 504 bedrijven) en bij de gemeentelijke rioolbeheerders zelf (77 gemeenten en 7 drinkwatermaatschappijen en intergemeentelijke rioolbeheerders). Uit de resultaten blijkt dat maar liefst 86 procent van de Vlamingen zichzelf niet goed geïnformeerd vindt en meent 92 procent nooit informatie over de riolering te hebben ontvangen.

Zo blijkt dat drie op de vijf Vlamingen niet weten dat een gescheiden riolering zorgt voor de gescheiden afvoer van afval- en regenwater. Ook weet 45 procent niet welke instantie te contacteren bij vragen of problemen rond riolering. Bij de bedrijven kent dan weer twee op de drie de gescheiden riolering en weet slechts 25 procent niet wie te contacteren.

Volgens de VMM blijft er een grote vraag naar informatie. "Zo willen heel wat Vlamingen meer informatie over de tarieven van de bijdrage in de rioleringskosten en willen zij beter ingelicht worden over toekomstige rioleringswerken. Ook wil men te weten komen hoe regenwater vertraagd kan afgevoerd worden, hoe je leidingen correct moet aansluiten op de riolering en wat de impact is van afvalwaterzuivering op het milieu."

Voorts willen 43 procent van de burgers en 55 procent van de bedrijven meer betalen voor de riolering als dat het milieu ten goede komt. Ongeveer de helft van de rioolbeheerders wil dat de saneringsbijdrage wordt verhoogd.

De enquête werd uitgevoerd bij de gebruikers van de gemeentelijke rioleringen (1.200 burgers en 504 bedrijven) en bij de gemeentelijke rioolbeheerders zelf (77 gemeenten en 7 drinkwatermaatschappijen en intergemeentelijke rioolbeheerders). Uit de resultaten blijkt dat maar liefst 86 procent van de Vlamingen zichzelf niet goed geïnformeerd vindt en meent 92 procent nooit informatie over de riolering te hebben ontvangen. Zo blijkt dat drie op de vijf Vlamingen niet weten dat een gescheiden riolering zorgt voor de gescheiden afvoer van afval- en regenwater. Ook weet 45 procent niet welke instantie te contacteren bij vragen of problemen rond riolering. Bij de bedrijven kent dan weer twee op de drie de gescheiden riolering en weet slechts 25 procent niet wie te contacteren.Volgens de VMM blijft er een grote vraag naar informatie. "Zo willen heel wat Vlamingen meer informatie over de tarieven van de bijdrage in de rioleringskosten en willen zij beter ingelicht worden over toekomstige rioleringswerken. Ook wil men te weten komen hoe regenwater vertraagd kan afgevoerd worden, hoe je leidingen correct moet aansluiten op de riolering en wat de impact is van afvalwaterzuivering op het milieu."Voorts willen 43 procent van de burgers en 55 procent van de bedrijven meer betalen voor de riolering als dat het milieu ten goede komt. Ongeveer de helft van de rioolbeheerders wil dat de saneringsbijdrage wordt verhoogd.