Uit de enquête, opgesteld door de Onderzoekseenheid Geschiedenis van de KU Leuven, blijkt bijvoorbeeld de magere kennis van de Vlaming over het koloniaal verleden van België. Slechts 32 procent geeft het juiste antwoord op een vraag over de onafhankelijkheid en dekolonisatie van Congo. 68 procent denkt onterecht dat de Guldensporenslag te herleiden is tot een veldslag tussen Vlamingen en Fransen.

Daarnaast onderschat de Vlaming ook de rol van België in de wereldgeschiedenis. 45 procent zegt dat de Benelux het meest bijdroeg tot het Europese eenmakingsproces sinds 1945 in plaats van de Frans-Duitse alliantie (26 procent).

Jongeren onder de 25 jaar scoren minder goed op feitenkennis, maar hebben wel meer historisch inzicht. Vooral voor de kennis van de geschiedenis sinds 1945 is het verschil is opvallend, maar de jongeren doen het beter als het gaat om chronologie en historische redeneringen. Volgens professor Karel Van Nieuwenhuyse (KU Leuven) heeft dat te maken met de nieuwe eindtermen geschiedenis sinds 2000.

Vrouwen scoren over de hele lijn slechter dan mannen, wat het gevolg kan zijn van een verschil in interesse. Hoe meer de Vlaming zichzelf als wereldburger beschrijft, hoe hoger hij of zij scoort.

Uit de enquête, opgesteld door de Onderzoekseenheid Geschiedenis van de KU Leuven, blijkt bijvoorbeeld de magere kennis van de Vlaming over het koloniaal verleden van België. Slechts 32 procent geeft het juiste antwoord op een vraag over de onafhankelijkheid en dekolonisatie van Congo. 68 procent denkt onterecht dat de Guldensporenslag te herleiden is tot een veldslag tussen Vlamingen en Fransen. Daarnaast onderschat de Vlaming ook de rol van België in de wereldgeschiedenis. 45 procent zegt dat de Benelux het meest bijdroeg tot het Europese eenmakingsproces sinds 1945 in plaats van de Frans-Duitse alliantie (26 procent). Jongeren onder de 25 jaar scoren minder goed op feitenkennis, maar hebben wel meer historisch inzicht. Vooral voor de kennis van de geschiedenis sinds 1945 is het verschil is opvallend, maar de jongeren doen het beter als het gaat om chronologie en historische redeneringen. Volgens professor Karel Van Nieuwenhuyse (KU Leuven) heeft dat te maken met de nieuwe eindtermen geschiedenis sinds 2000. Vrouwen scoren over de hele lijn slechter dan mannen, wat het gevolg kan zijn van een verschil in interesse. Hoe meer de Vlaming zichzelf als wereldburger beschrijft, hoe hoger hij of zij scoort.