In een artikel op de website van Natuurpunt deelt Haesen zijn vaststellingen. Doordat de algemene gemiddelde temperatuur toeneemt, verschuiven klimaatzones naar de polen. "Concreet betekent dit voor Vlaanderen dat we hier in de toekomst eerder met een mediterraan klimaat zitten en niet meer met het gematigde klimaat van vandaag", luidt het.

Het gevolg is dat plantensoorten die nu in Vlaanderen voorkomen, in de toekomst hun optimale klimaatcondities zullen vinden in meer noordelijke gebieden en dus ook naar daar zullen moeten migreren. Haesen nam 881 in Vlaanderen voorkomende plantensoorten onder de loep. Van 216 soorten zal het leefgebied verkleinen en voor 3 procent dreigt het leefgebied helemaal te verdwijnen.

De onderzoeker suggereert maatregelen in het natuurbeheer waarbij rekening gehouden wordt met de klimaatverandering. Zo kan in stukjes bos aan "nulbeheer" gedaan worden, waarbij niet ingegrepen wordt in de natuur. Ook een gevarieerd maaibeheer, waarbij gras soms langer gelaten wordt, kan nuttig zijn.

In een artikel op de website van Natuurpunt deelt Haesen zijn vaststellingen. Doordat de algemene gemiddelde temperatuur toeneemt, verschuiven klimaatzones naar de polen. "Concreet betekent dit voor Vlaanderen dat we hier in de toekomst eerder met een mediterraan klimaat zitten en niet meer met het gematigde klimaat van vandaag", luidt het.Het gevolg is dat plantensoorten die nu in Vlaanderen voorkomen, in de toekomst hun optimale klimaatcondities zullen vinden in meer noordelijke gebieden en dus ook naar daar zullen moeten migreren. Haesen nam 881 in Vlaanderen voorkomende plantensoorten onder de loep. Van 216 soorten zal het leefgebied verkleinen en voor 3 procent dreigt het leefgebied helemaal te verdwijnen.De onderzoeker suggereert maatregelen in het natuurbeheer waarbij rekening gehouden wordt met de klimaatverandering. Zo kan in stukjes bos aan "nulbeheer" gedaan worden, waarbij niet ingegrepen wordt in de natuur. Ook een gevarieerd maaibeheer, waarbij gras soms langer gelaten wordt, kan nuttig zijn.