De Vlaamse regering besliste eerder al om een corona-noodfonds op te richten en om daarbij 65 miljoen euro opzij te zetten om het leed in de cultuursector te verzachten.

De regering-Jambon heeft nu ook verschillende concrete steunmaatregelen uitgewerkt. Een van de meest opvallende ingrepen is de invoering van een forfaitaire cultuurcoronapremie van 1.500 euro voor "kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem". Het gaat om mensen uit de cultuursector die ook financieel getroffen zijn door de coronacrisis, maar die niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen. Het gaat om een groep die zo'n beetje "tussen de mazen van het net" is gevallen. De premie zal in principe via een app kunnen aangevraagd worden vanaf 17 juli. Aanvragen kunnen tot eind augustus ingediend worden.

"Alle geleden schade vergoeden is jammer genoeg onmogelijk", zegt minister van Cultuur Jan Jambon, "maar ik ben blij dat ook individuele kunstenaars en cultuurwerkers die niet meteen onder het dak van een instelling zitten, van het noodfonds zullen kunnen gebruik maken."

Verder zullen culturele organisaties die al structureel gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid een bijkomende subsidie kunnen aanvragen. Die bijkomende subsidie moet het financiële verlies helpen compenseren dat die organisaties lijden door het wegvallen van tal van publieke activiteiten. Concreet gaat het om de volgende organisaties: organisaties die in het jaar 2020 structurele werkingssubsidies ontvangen in het beleidsveld cultuur en circusorganisaties die van 2016 tot en met 2020 een projectsubsidie ontvangen hebben. Ook voor de bijkomende subsidie ligt de uiterste indiendatum op 31 augustus.

Naast die twee ingrepen, krijgen een reeks van koepelorganisaties, gaande van het VAF tot Literatuur Vlaanderen, bijkomende middelen om de coronaschok in hun deelsectoren op te vangen. Zo krijgt Literatuur Vlaanderen bijvoorbeeld extra middelen voor twee specifieke maatregelen: een royaltycompensatie en een tussenkomst in de schade door afgelaste auteurslezingen.

De Vlaamse regering besliste eerder al om een corona-noodfonds op te richten en om daarbij 65 miljoen euro opzij te zetten om het leed in de cultuursector te verzachten.De regering-Jambon heeft nu ook verschillende concrete steunmaatregelen uitgewerkt. Een van de meest opvallende ingrepen is de invoering van een forfaitaire cultuurcoronapremie van 1.500 euro voor "kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem". Het gaat om mensen uit de cultuursector die ook financieel getroffen zijn door de coronacrisis, maar die niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen. Het gaat om een groep die zo'n beetje "tussen de mazen van het net" is gevallen. De premie zal in principe via een app kunnen aangevraagd worden vanaf 17 juli. Aanvragen kunnen tot eind augustus ingediend worden. "Alle geleden schade vergoeden is jammer genoeg onmogelijk", zegt minister van Cultuur Jan Jambon, "maar ik ben blij dat ook individuele kunstenaars en cultuurwerkers die niet meteen onder het dak van een instelling zitten, van het noodfonds zullen kunnen gebruik maken."Verder zullen culturele organisaties die al structureel gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid een bijkomende subsidie kunnen aanvragen. Die bijkomende subsidie moet het financiële verlies helpen compenseren dat die organisaties lijden door het wegvallen van tal van publieke activiteiten. Concreet gaat het om de volgende organisaties: organisaties die in het jaar 2020 structurele werkingssubsidies ontvangen in het beleidsveld cultuur en circusorganisaties die van 2016 tot en met 2020 een projectsubsidie ontvangen hebben. Ook voor de bijkomende subsidie ligt de uiterste indiendatum op 31 augustus. Naast die twee ingrepen, krijgen een reeks van koepelorganisaties, gaande van het VAF tot Literatuur Vlaanderen, bijkomende middelen om de coronaschok in hun deelsectoren op te vangen. Zo krijgt Literatuur Vlaanderen bijvoorbeeld extra middelen voor twee specifieke maatregelen: een royaltycompensatie en een tussenkomst in de schade door afgelaste auteurslezingen.