Na-isolatie van spouwmuren wordt één van de thema's van de komende Batibouwbeurs. En daar zijn drie goede redenen voor:

  • Op een studiedag die het Vlaams Energieagentschap begin februari hield, is gebleken dat Vlaanderen liefst 600.000 woningen telt zonder muurisolatie.
  • Sinds 1 januari geldt er in het Vlaamse gewest een hogere premie voor na-isolatie van bestaande spouwmuren, namelijk ? 6 per geïsoleerde vierkante meter. Die premie is niet aan het inkomen gebonden en voor iedereen dezelfde.
  • Er bestaan nu nieuwe materialen voor na-isolatie die komaf maken met mogelijke problemen van vroeger.

Welke woningen?

Volgens het Vlaams Energieagentschap zou het in Vlaanderen dus alleen al gaan om 600.000 woningen met spouwmuren, maar zonder isolatie. Na 1945 zijn aannemers in ons land begonnen te bouwen met spouwmuren. Het isoleren van de spouwen is echter pas schoorvoetend op gang gekomen na de oliecrisis van 1974.

Met andere woorden: het gaat vooral om woningen die gebouwd zijn in de jaren '50, '60 en '70. Mocht u niet weten of uw buitenmuren spouwmuren zijn, dan zijn er paar "trucs" om dat aan de weet te komen.

Buitenmuren van 24 cm of minder zijn géén spouwmuren. Openingen in het voegwerk aan de buitengevel wijzen dan weer wel op een spouw. Soms kunt u het ook zien op de plaats waar de buitenmuur op zolder overgaat in het dakgebinte. En tenslotte kunt u een klein gaatje boren in een buitenmuur: als uw boor plotseling in een leegte belandt, is er een spouw.

Hoe?

Eigenlijk is het vreemd dat we spouwmuren zo weinig na-isoleren (momenteel in Vlaanderen slechts zo'n 10.000 muren per jaar). Technisch bekeken kan dat immers veel gemakkelijker en met veel minder breekwerk gebeuren dan het plaatsen van dubbele beglazing of dakisolatie. De aannemer moet alleen een aantal relatief kleine gaten in de buitenmuren boren en onder hoge druk de spouwen volspuiten met isolerend materiaal.

De verklaring ligt waarschijnlijk in het verleden. Vroeger gebeurde de na-isolatie hoofdzakelijk door het inspuiten van schuim. Het kon gebeuren dat het ingespoten schuim in loop der jaren zakte of kromp. Het kon eveneens als een spons vocht opslorpen en daardoor vocht op de binnenmuren veroorzaken. Uit een onderzoek is nu gebleken dat zulke voorvallen in het verleden eerder zeldzaam waren. Bovendien werken aannemers vandaag niet meer alleen met schuim. In de spouw blazen ze nu vaker vlokken rotswol of glaswol of piepkleine, geëxpandeerde korreltjes van polystyreen of silicaat. Deze materialen zijn samengesteld uit gesloten cellen die geen water kunnen absorberen.

Daarbij treedt vanaf 1 juli 2012 een zogenaamde Technische Specificatie (STS) in werking. Aannemers die in het Vlaams Gewest spouwmuren na-isoleren, moeten een aantal kwaliteitsnormen respecteren, zo niet wordt de premie niet toegekend. Het isolatiemateriaal moet bijvoorbeeld een lambdawaarde van maximaal 0,065 W/mK hebben en de spouw moet volledig en gelijkmatig worden nagevuld.

Wat kost het?

Al naargelang van het gebruikte materiaal kost na-isolatie tussen de ? 20 en ? 25 per m² effectief geïsoleerde buitengevel. Als u aan na-isoleren denkt en offertes vraagt aan enkele aannemers, moet u de gebruikte materialen dus goed vergelijken. Vast isolatiemateriaal (vlokken, korrels) is te verkiezen boven schuim.

Eer u de knoop doorhakt, moet u aan de vakman ook vragen te onderzoeken of uw spouwmuren of gevelstenen wel in aanmerking komen voor isolatie. Hij zal dat meestal doen met een endoscoop. In een aantal gevallen is na-isolatie immers niet zo'n goed idee, bijvoorbeeld wanneer de spouw niet breed genoeg is. Of wanneer de gevel sterk is blootgesteld aan slagregen. Of nog wanneer het voegwerk sterk beschadigd is, wanneer de buitenbakstenen geglazuurd of geschilderd zijn of wanneer er indertijd veel bouwafval en mortelresten in de spouw zijn gestort.

Wat brengt het op?

Volgens het Vlaams Energie-Agentschap bespaart een woning met een geïsoleerde spouw van 5 cm breed aan verwarming 5 kubieke meter gas, 5 liter stookolie of 40 kWh elektriciteit, telkens per geïsoleerde vierkante meter en per jaar.

Die besparing wordt iets concreter met dit voorbeeld:

  • U laat 100 m² spouwmuur isoleren tegen een prijs van ? 22 per m². U betaalt ? 2.200. U ontvangt een premie van ? 6 x 100 m² = ? 600. Netto betaalt u dus nog ? 1.600.
  • U verwarmt met gas en bespaart per jaar 5 m3 gas per geïsoleerde vierkante meter, dat komt neer op 500 m3. Volgens de huidige gasprijzen bedraagt deze besparing ongeveer ? 330 per jaar.
  • Door deze besparing is de investering van ? 1.600 terugverdiend in vier jaar en tien maanden. Vanaf dan is elke besparing pure winst.

Hoe krijg ik de premie?

De Vlaamse premie voor na-isolatie van bestaande spouwmuren bedraagt sinds 1 januari ? 6 per geïsoleerde vierkante meter spouwmuur. De premie wordt niet uitbetaald door het Vlaams gewest, maar door de netbeheerders van uw gas- of elektriciteitsleiding. Alle gemeenten in Vlaanderen worden bediend door of wel netbeheerder Eandis of wel netbeheerder Infrax. Op uw energiefactuur kunt u zien wie uw netbeheerder is.

Voor uw aanvraag neemt u contact op met

Er geldt géén inkomensplafond om de premie te kunnen krijgen, maar wel een aantal voorwaarden:

  • U moet het werk laten uitvoeren door een vakman en die moet vooraf een onderzoek doen van de spouw en de gevelsteen.
  • De spouw moet minstens 5 cm breed zijn.
  • Als u het werk laat uitvoeren na 30 juni 2012, moet de vakman u een attest afleveren waarin hij verklaart dat hij de nieuwe STS-kwaliteitseisen (zie hierboven) heeft nageleefd.

Meer info: Vlaams Energieagentschap, tel. 1700 (gratis) en http://www.energiesparen.be/

Na-isolatie van spouwmuren wordt één van de thema's van de komende Batibouwbeurs. En daar zijn drie goede redenen voor:Volgens het Vlaams Energieagentschap zou het in Vlaanderen dus alleen al gaan om 600.000 woningen met spouwmuren, maar zonder isolatie. Na 1945 zijn aannemers in ons land begonnen te bouwen met spouwmuren. Het isoleren van de spouwen is echter pas schoorvoetend op gang gekomen na de oliecrisis van 1974. Met andere woorden: het gaat vooral om woningen die gebouwd zijn in de jaren '50, '60 en '70. Mocht u niet weten of uw buitenmuren spouwmuren zijn, dan zijn er paar "trucs" om dat aan de weet te komen.Buitenmuren van 24 cm of minder zijn géén spouwmuren. Openingen in het voegwerk aan de buitengevel wijzen dan weer wel op een spouw. Soms kunt u het ook zien op de plaats waar de buitenmuur op zolder overgaat in het dakgebinte. En tenslotte kunt u een klein gaatje boren in een buitenmuur: als uw boor plotseling in een leegte belandt, is er een spouw.Eigenlijk is het vreemd dat we spouwmuren zo weinig na-isoleren (momenteel in Vlaanderen slechts zo'n 10.000 muren per jaar). Technisch bekeken kan dat immers veel gemakkelijker en met veel minder breekwerk gebeuren dan het plaatsen van dubbele beglazing of dakisolatie. De aannemer moet alleen een aantal relatief kleine gaten in de buitenmuren boren en onder hoge druk de spouwen volspuiten met isolerend materiaal.De verklaring ligt waarschijnlijk in het verleden. Vroeger gebeurde de na-isolatie hoofdzakelijk door het inspuiten van schuim. Het kon gebeuren dat het ingespoten schuim in loop der jaren zakte of kromp. Het kon eveneens als een spons vocht opslorpen en daardoor vocht op de binnenmuren veroorzaken. Uit een onderzoek is nu gebleken dat zulke voorvallen in het verleden eerder zeldzaam waren. Bovendien werken aannemers vandaag niet meer alleen met schuim. In de spouw blazen ze nu vaker vlokken rotswol of glaswol of piepkleine, geëxpandeerde korreltjes van polystyreen of silicaat. Deze materialen zijn samengesteld uit gesloten cellen die geen water kunnen absorberen.Daarbij treedt vanaf 1 juli 2012 een zogenaamde Technische Specificatie (STS) in werking. Aannemers die in het Vlaams Gewest spouwmuren na-isoleren, moeten een aantal kwaliteitsnormen respecteren, zo niet wordt de premie niet toegekend. Het isolatiemateriaal moet bijvoorbeeld een lambdawaarde van maximaal 0,065 W/mK hebben en de spouw moet volledig en gelijkmatig worden nagevuld.Al naargelang van het gebruikte materiaal kost na-isolatie tussen de ? 20 en ? 25 per m² effectief geïsoleerde buitengevel. Als u aan na-isoleren denkt en offertes vraagt aan enkele aannemers, moet u de gebruikte materialen dus goed vergelijken. Vast isolatiemateriaal (vlokken, korrels) is te verkiezen boven schuim. Eer u de knoop doorhakt, moet u aan de vakman ook vragen te onderzoeken of uw spouwmuren of gevelstenen wel in aanmerking komen voor isolatie. Hij zal dat meestal doen met een endoscoop. In een aantal gevallen is na-isolatie immers niet zo'n goed idee, bijvoorbeeld wanneer de spouw niet breed genoeg is. Of wanneer de gevel sterk is blootgesteld aan slagregen. Of nog wanneer het voegwerk sterk beschadigd is, wanneer de buitenbakstenen geglazuurd of geschilderd zijn of wanneer er indertijd veel bouwafval en mortelresten in de spouw zijn gestort.Volgens het Vlaams Energie-Agentschap bespaart een woning met een geïsoleerde spouw van 5 cm breed aan verwarming 5 kubieke meter gas, 5 liter stookolie of 40 kWh elektriciteit, telkens per geïsoleerde vierkante meter en per jaar.Die besparing wordt iets concreter met dit voorbeeld:De Vlaamse premie voor na-isolatie van bestaande spouwmuren bedraagt sinds 1 januari ? 6 per geïsoleerde vierkante meter spouwmuur. De premie wordt niet uitbetaald door het Vlaams gewest, maar door de netbeheerders van uw gas- of elektriciteitsleiding. Alle gemeenten in Vlaanderen worden bediend door of wel netbeheerder Eandis of wel netbeheerder Infrax. Op uw energiefactuur kunt u zien wie uw netbeheerder is. Voor uw aanvraag neemt u contact op metEr geldt géén inkomensplafond om de premie te kunnen krijgen, maar wel een aantal voorwaarden:Meer info: Vlaams Energieagentschap, tel. 1700 (gratis) en http://www.energiesparen.be/