Met zijn fraaie architectuur en kerken voelt Salamanca traditioneel Spaans aan, maar tegelijkertijd hangt er een hippe internationale sfeer, want het krioelt er van de buitenlandse studenten - niet minder dan 25.000, even talrijk als de Spaanse studenten. Daaronder veel Eras-musgangers, maar ook jongeren uit de hele wereld die hier Spaans komen leren. Want het is de eeuwenoude universiteit die de naam en faam van Salamanca vestigde. Vorig jaar vierde de instelling haar 800-jarige bestaan. De sfeer van die middeleeuwse universiteit vind je terug bij een bezoek aan de alleroudste aula's: sobere zalen in natuursteen met gewelfbogen, mooie balkenplafonds en spartaanse banken. Of je kan (achter glas) een blik werpen op de oude universiteitsbibliotheek.
...