De Zegge was het allereerste natuurreservaat van België toen het in 1952 door de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) werd aangekocht. Dit veengebied van 115 hectare is het laatste restje Geels Gebroekt, een enorm moeras van ooit 600 ha groot in het overstromingsgebied van de Kleine Nete. Het is een prachtig lappendeken van vennen, vijvers, moerassen, rietvelden, weilanden, heidelandschap en moerasbos. Een stukje natuurbehoud in eigen land!

Vorig jaar werden er 5 nestplatformen geplaatst aan de rand van natuurreservaat De Zegge in Geel. Met succes! Een jong koppel koos deze beschermde locatie en bracht één kuiken voort. Het werd geringd en sloeg net zijn vleugels uit.

De terugkeer van de ooievaars in dit veenlandschap is een goed teken voor de biodiversiteit. Tot nu toe vlogen de vogels tijdens hun trek over het reservaat om zich in Nederland te nestelen. De kans dat de ooievaars daadwerkelijk spontaan de nesten gingen bezetten én tot broedsucces zouden komen, werd laag ingeschat. Toch verleidde de vijf nieuwe nestplatformen en de aanwezigheid van voldoende voedsel in de omliggende weilanden de vogels om hier hun nestgebied te maken. Buiten het nestelend koppel foerageren er nog zo'n twaalf jonge vogels in het omliggende landbouwgebied waar ze vooral insecten, regenwormen, muizen, mollen en ratten verorberen. De ouders van het kuikens zijn nog onbekende. Het zijn jonge dieren zonder ring.

De Zegge was het allereerste natuurreservaat van België toen het in 1952 door de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) werd aangekocht. Dit veengebied van 115 hectare is het laatste restje Geels Gebroekt, een enorm moeras van ooit 600 ha groot in het overstromingsgebied van de Kleine Nete. Het is een prachtig lappendeken van vennen, vijvers, moerassen, rietvelden, weilanden, heidelandschap en moerasbos. Een stukje natuurbehoud in eigen land!Vorig jaar werden er 5 nestplatformen geplaatst aan de rand van natuurreservaat De Zegge in Geel. Met succes! Een jong koppel koos deze beschermde locatie en bracht één kuiken voort. Het werd geringd en sloeg net zijn vleugels uit.De terugkeer van de ooievaars in dit veenlandschap is een goed teken voor de biodiversiteit. Tot nu toe vlogen de vogels tijdens hun trek over het reservaat om zich in Nederland te nestelen. De kans dat de ooievaars daadwerkelijk spontaan de nesten gingen bezetten én tot broedsucces zouden komen, werd laag ingeschat. Toch verleidde de vijf nieuwe nestplatformen en de aanwezigheid van voldoende voedsel in de omliggende weilanden de vogels om hier hun nestgebied te maken. Buiten het nestelend koppel foerageren er nog zo'n twaalf jonge vogels in het omliggende landbouwgebied waar ze vooral insecten, regenwormen, muizen, mollen en ratten verorberen. De ouders van het kuikens zijn nog onbekende. Het zijn jonge dieren zonder ring.