Chloroquine is een welgekend geneesmiddel met een goed veiligheidsprofiel dat al sinds de Tweede Wereldoorlog gebruikt wordt voor de behandeling van malaria en bepaalde auto-immuunziektes, zoals reumatoïde artritis. Recent wordt chloroquine ook gebruikt in antikankertherapie. Chloroquine blokkeert autofagie, een proces dat kankercellen gebruiken om antikankertherapieën te overleven. Het blokkeren van autofagie zou dus de resistentie van kankercellen aan chemotherapie teniet doen.

Normalisering van abnormale tumorbloedvaten

Hannelore Maes uit het team van Patrizia Agostinis (KU Leuven) tesamen met Anna Kuchnio uit het team van Peter Carmeliet (VIB-KU Leuven) startten een studie om te verklaren hoe chloroquine het effect van antikankertherapie kan versterken.

"Alhoewel aangenomen wordt dat chloroquine de antikankertherapie versterkt door het blokkeren van autofagie, is er weinig bewijs dat dit de enige manier is waarop chloroquine werkt. In dit onderzoek vonden we dat chloroquine niet alleen een effect heeft op de groei van de kankercellen, maar ook het tumormilieu minder aggressief maakt door de abnormale bloedvaten in de tumor te normaliseren, " zegt Patrizia Agostinis.

Peter Carmeliet: " Bloedvatnormalisatie leidt tot een verbeterde doorbloeding van de tumor. Bijgevolg vermindert het aggressieve karakter van de kankercellen en kunnen antikankergeneesmiddelen de kankercellen beter bereiken waardoor chemotherapie dus beter werkt. Daarenboven verhoogt tumor bloedvatnormalisatie ook de barrièrefunctie van de bloedvaten, wat de toegang van kankercellen tot de bloedcirculatie, het belangrijkste transportsysteem voor uitzaaiing van kankercellen naar andere weefsels, vermindert. Chloroquine kan dus ook de uitzaaiing van kankercellen in de kiem te smoren, wat de meest belangrijke therapeutische piste is bij elke tumorbehandeling.".

Nadelen wegen niet op tegen de voordelen

Deze studie bezorgt nieuwe inzichten in het gebruik van chloroquine in antikankertherapie. Met het oog op klinische studies (testen bij mensen) is het belangrijk hierbij op te merken dat de effecten op de tumorbloedvaten al werden waargenomen bij concentraties chloroquine die weinig effect hadden op autofagie in de kankercellen. Dit werpt een nieuw licht op het therapeutisch schema voor combinatietherapie met chloroquine, dat zou kunnen resulteren in verminderde toxiciteit. Dus, hetzelfde 'oude' geneesmiddel pakt tegelijkertijd de kankercellen zelf en de bloedvaten efficiënt aan.
Met vragen omtrent dit onderzoek kan je terecht op patienteninfo@vib.be.

Chloroquine is een welgekend geneesmiddel met een goed veiligheidsprofiel dat al sinds de Tweede Wereldoorlog gebruikt wordt voor de behandeling van malaria en bepaalde auto-immuunziektes, zoals reumatoïde artritis. Recent wordt chloroquine ook gebruikt in antikankertherapie. Chloroquine blokkeert autofagie, een proces dat kankercellen gebruiken om antikankertherapieën te overleven. Het blokkeren van autofagie zou dus de resistentie van kankercellen aan chemotherapie teniet doen.Hannelore Maes uit het team van Patrizia Agostinis (KU Leuven) tesamen met Anna Kuchnio uit het team van Peter Carmeliet (VIB-KU Leuven) startten een studie om te verklaren hoe chloroquine het effect van antikankertherapie kan versterken."Alhoewel aangenomen wordt dat chloroquine de antikankertherapie versterkt door het blokkeren van autofagie, is er weinig bewijs dat dit de enige manier is waarop chloroquine werkt. In dit onderzoek vonden we dat chloroquine niet alleen een effect heeft op de groei van de kankercellen, maar ook het tumormilieu minder aggressief maakt door de abnormale bloedvaten in de tumor te normaliseren, " zegt Patrizia Agostinis. Peter Carmeliet: " Bloedvatnormalisatie leidt tot een verbeterde doorbloeding van de tumor. Bijgevolg vermindert het aggressieve karakter van de kankercellen en kunnen antikankergeneesmiddelen de kankercellen beter bereiken waardoor chemotherapie dus beter werkt. Daarenboven verhoogt tumor bloedvatnormalisatie ook de barrièrefunctie van de bloedvaten, wat de toegang van kankercellen tot de bloedcirculatie, het belangrijkste transportsysteem voor uitzaaiing van kankercellen naar andere weefsels, vermindert. Chloroquine kan dus ook de uitzaaiing van kankercellen in de kiem te smoren, wat de meest belangrijke therapeutische piste is bij elke tumorbehandeling.".Deze studie bezorgt nieuwe inzichten in het gebruik van chloroquine in antikankertherapie. Met het oog op klinische studies (testen bij mensen) is het belangrijk hierbij op te merken dat de effecten op de tumorbloedvaten al werden waargenomen bij concentraties chloroquine die weinig effect hadden op autofagie in de kankercellen. Dit werpt een nieuw licht op het therapeutisch schema voor combinatietherapie met chloroquine, dat zou kunnen resulteren in verminderde toxiciteit. Dus, hetzelfde 'oude' geneesmiddel pakt tegelijkertijd de kankercellen zelf en de bloedvaten efficiënt aan.Met vragen omtrent dit onderzoek kan je terecht op patienteninfo@vib.be.