De beschermde ijsvogel is een opvallende verschijning door zijn blauwe en oranje kleuren. "In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, gaat het om een zeer koudegevoelige soort, die afhankelijk is van zuiver en zuurstofrijk water om te vissen", verduidelijkt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen.

Zijn naam dankt de ijsvogel aan een slechte vertaling uit het Duits. De viseter met lange dolkachtige snavel houdt zich op aan stromend water en heeft meestal een vaste tak over het water als uitkijkpost. IJsvogels broeden in een pijp die ze zelf graven in een steile oever.

De ijsvogel kreeg tijdens een onlinestemming 797 liefhebbers achter zijn naam, bijna 200 meer dan de koolmees, één van de meest voorkomende tuinvogels. Op de derde plaats prijkt de rode wouw.

In de aprileditie van "Mens & Vogels", het ledenblad van Vogelbescherming Vlaanderen, wordt aandacht besteed aan de verborgen levenswijze

van de ijsvogel. "Je krijgt tips om zijn broedbiotoop te herkennen, te weten te komen waar hij op uitkijk zit en om zijn typische roep te leren herkennen én we verklappen ook trucjes om gemakkelijk te weten te komen of de ijsvogel die je ziet een mannetje, vrouwtje of een juveniel is", aldus directeur Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen.

De beschermde ijsvogel is in Vlaanderen niet bedreigd, maar wel kwetsbaar in Wallonië en Brussel. In Europa is de soort "bijna bedreigd".

De beschermde ijsvogel is een opvallende verschijning door zijn blauwe en oranje kleuren. "In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, gaat het om een zeer koudegevoelige soort, die afhankelijk is van zuiver en zuurstofrijk water om te vissen", verduidelijkt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. Zijn naam dankt de ijsvogel aan een slechte vertaling uit het Duits. De viseter met lange dolkachtige snavel houdt zich op aan stromend water en heeft meestal een vaste tak over het water als uitkijkpost. IJsvogels broeden in een pijp die ze zelf graven in een steile oever. De ijsvogel kreeg tijdens een onlinestemming 797 liefhebbers achter zijn naam, bijna 200 meer dan de koolmees, één van de meest voorkomende tuinvogels. Op de derde plaats prijkt de rode wouw. In de aprileditie van "Mens & Vogels", het ledenblad van Vogelbescherming Vlaanderen, wordt aandacht besteed aan de verborgen levenswijzevan de ijsvogel. "Je krijgt tips om zijn broedbiotoop te herkennen, te weten te komen waar hij op uitkijk zit en om zijn typische roep te leren herkennen én we verklappen ook trucjes om gemakkelijk te weten te komen of de ijsvogel die je ziet een mannetje, vrouwtje of een juveniel is", aldus directeur Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. De beschermde ijsvogel is in Vlaanderen niet bedreigd, maar wel kwetsbaar in Wallonië en Brussel. In Europa is de soort "bijna bedreigd".