Vroeger was het haast noodzakelijk om lid te zijn van een genealogische vereniging wilde men vooruit geraken in de zoektocht naar zijn voorouders. Deze verenigingen zien hun aantal leden sedert een aantal jaren stagneren of zelfs afnemen. De reden? De democratisering van het internet en de exponentiële toename van het aantal websites gewijd aan stamboomonderzoek. "Maar let op", merkt ervaren genealoog Michel Vanwelkenhuyzen meteen op, "internet is een prachtig instrument, maar de massa informatie is zo uitgebreid dat ze onmogelijk volledig gecontroleerd kan worden."

Anders gezegd: u kunt er heel wat correcte informatie op terugvinden, maar even goed tal van foutieve berichten die door heel wat personen worden overgenomen en zo blijven circuleren. "Tenzij u rechtstreeks opzoekingen doet bij de bron - zoals bijvoorbeeld in gedigitaliseerde registers - moet elke informatie die van het internet wordt gehaald noodzakelijkerwijze nagetrokken worden op haar correctheid vooraleer men er verder mee aan de slag gaat. Niets mag zomaar klakkeloos als correct beschouwd worden. Foute info kan bij de bron gecorrigeerd worden, maar intussen is het foutieve bericht vaak al talloze malen door anderen overgenomen."

En om u te helpen het kaf van het koren te scheiden geeft Michel Vanwelkenhuyzen een overzicht van de voornaamste websites die zich in België met genealogie bezig houden. Sommige zijn eentalig (Nederlands of Frans), andere twee- of meertalig, maar aangezien heel wat familiebanden niet ophouden aan de taalgrens kunnen ze allemaal nuttig zijn.

Bedenk wel dat een stamboom samenstellen heel wat geduld en speurwerk veronderstelt. Ook al zullen de meeste verenigingen en mensen op fora u met veel plezier voorthelpen, verwacht niet dat u ergens een quasi kant-en-klare stamboom voor u kunt laten maken.

De belangrijke nationale en regionale genealogische websites

 • Familiekunde Vlaanderen (NL) - vroeger gekend onder de naam Vlaamse vereniging voor familiekunde (VVF) - is een door de Vlaamse Overheid erkende cultureel-erfgoedorganisatie actief op het vlak van familiegeschiedenis (genealogie, heraldiek, genealogische genetica..) en het familiaal erfgoed in Vlaanderen. De website biedt tal van diensten die u kunnen helpen bij uw stamboomonderzoek zoals databanken, publicaties, fora,....
 • Office Généalogique et héraldique de Belgique (FR) is zowat de Franstalige tegenhanger van Familiekunde Vlaanderen. Het OGHB biedt informatie over heel België end e aangrenzende gebieden. De website biedt gelijkaardige diensten als deze van familiekunde Vlaanderen.
 • Service de centralisation des études généalogiques et démographiques de Belgique (FR) Ook deze, voornamelijk Franstalige vereniging, biedt onderzoekers een reeks diensten die kunnen helpen bij het opstarten of voortzetten van genealogisch onderzoek: fora, bibliotheek, publicaties, stambomen, werkmethoden,... Heel wat opzoekingswerk is overigens online beschikbaar.

Overheidsarchieven

Genealogische repertoria

 • Cindy List (EN) Wereldwijd genealogisch repertorium, dat helaas een beetje verouderd is en een update zou kunnen gebruiken.

Forums en groepen

 • Forums Yahoo(NL of FR) Er bestaan op Yahoo heel wat groepen die zich bezig houden met genealogie. Op volgend adres vindt u een overzicht van de voornaamste groepen die in ons land en de aangrenzende gebieden met stamboomonderzoek bezig zijn: http://www.familiekunde-vlaanderen.be/forum-yahoo-groepen.
 • Geneanet (Meertalig) Deze website laat iedereen toe om zijn of haar stamboom online te plaatsen en de stambomen van anderen te raadplegen. Maar hier geldt zeker de waarschuwing van Jean Vanwelkenhuyzen dat alle informatie die u er aantreft moet nagetrokken worden. Het gebeurt regelmatig dat fouten worden gemaakt en deze overgenomen worden door tal van anderen. Twee belangrijke troeven van deze website: het online plaatsen van geïdentificeerde foto's en ook van soms onuitgegeven documenten, dankzij het werk van mensen die door de genealogiemicrobe gebeten zijn.
 • Genwalbru (FR) Genealogiegroep die actief is in Brussel en Wallonië.
 • GeNiWal (Fr) Genealogiegroep die voornamelijk actief is in Wallonië.
 • En vanzelfsprekend kunt u ook ons forum gebruiken om vragen te stellen en op zoek te gaan naar informatie over uw voorouders.

Lokale initiatieven

 • Genedinant (FR)(Regio Dinant en enkele andere Waalse parochies)
 • Genealo (FR) (Belgisch Henegouwen en departement Nord Pas-de-Calais)
 • Netradyle (FR) (Meer dan een miljoen aktes van diverse gemeenten, hoofdzakelijk Franstalig)

Family History Centers

De gegevens van de verschillende Family History Centers in België (slechts één Nederlandstalig) die afhangen van Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (de Mormoonse kerk) zijn beschikbaar op de website van FamilySearch. De mormonen zijn in de jaren 50 gestart met het opslagen van de Belgische archieven op microfilm en hebben daar een copie vangeschonken aan het Rijksarchief. Hun geloof vraagt hen immers om op zoek te gaan naar hun familiegeschiedenis om hun voorouders eventueel nog port mostem te kunnen laten dopen. Hun centra zijn toegankelijk voor iedereen.

Vroeger was het haast noodzakelijk om lid te zijn van een genealogische vereniging wilde men vooruit geraken in de zoektocht naar zijn voorouders. Deze verenigingen zien hun aantal leden sedert een aantal jaren stagneren of zelfs afnemen. De reden? De democratisering van het internet en de exponentiële toename van het aantal websites gewijd aan stamboomonderzoek. "Maar let op", merkt ervaren genealoog Michel Vanwelkenhuyzen meteen op, "internet is een prachtig instrument, maar de massa informatie is zo uitgebreid dat ze onmogelijk volledig gecontroleerd kan worden."Anders gezegd: u kunt er heel wat correcte informatie op terugvinden, maar even goed tal van foutieve berichten die door heel wat personen worden overgenomen en zo blijven circuleren. "Tenzij u rechtstreeks opzoekingen doet bij de bron - zoals bijvoorbeeld in gedigitaliseerde registers - moet elke informatie die van het internet wordt gehaald noodzakelijkerwijze nagetrokken worden op haar correctheid vooraleer men er verder mee aan de slag gaat. Niets mag zomaar klakkeloos als correct beschouwd worden. Foute info kan bij de bron gecorrigeerd worden, maar intussen is het foutieve bericht vaak al talloze malen door anderen overgenomen."En om u te helpen het kaf van het koren te scheiden geeft Michel Vanwelkenhuyzen een overzicht van de voornaamste websites die zich in België met genealogie bezig houden. Sommige zijn eentalig (Nederlands of Frans), andere twee- of meertalig, maar aangezien heel wat familiebanden niet ophouden aan de taalgrens kunnen ze allemaal nuttig zijn.Bedenk wel dat een stamboom samenstellen heel wat geduld en speurwerk veronderstelt. Ook al zullen de meeste verenigingen en mensen op fora u met veel plezier voorthelpen, verwacht niet dat u ergens een quasi kant-en-klare stamboom voor u kunt laten maken.De gegevens van de verschillende Family History Centers in België (slechts één Nederlandstalig) die afhangen van Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (de Mormoonse kerk) zijn beschikbaar op de website van FamilySearch. De mormonen zijn in de jaren 50 gestart met het opslagen van de Belgische archieven op microfilm en hebben daar een copie vangeschonken aan het Rijksarchief. Hun geloof vraagt hen immers om op zoek te gaan naar hun familiegeschiedenis om hun voorouders eventueel nog port mostem te kunnen laten dopen. Hun centra zijn toegankelijk voor iedereen.