Het Afrikamuseum staat al meer dan een eeuw symbool voor de kolonisatie. Het Konkinklijk Museum voor Belgisch Kongo kwam er onder impuls van Leopold II, die als een dictator over Congo heerste. Het werd opgedragen aan 'de beschavingsmissie' van België in Congo. Sinds de jaren '50 is het zowat onveranderd gebleven, terwijl er in die tijd ontzettend veel is gebeurd. In 1960 werd Congo onafhankelijk en het museum omgedoopt tot Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Maar de koloniale boodschap bleef. "De koloniale geest is alomtegenwoordig in het museum. Het anagram van Leopold II verschijnt wel 45 keer en zijn citaten zijn overal. Het was dan ook een grote uitdaging...