VAB ondervroeg een representatief staal van 2.000 Belgen ouder dan 18 jaar. In 2015 werd al eens een gelijkaardige bevraging georganiseerd.

Globaal wordt er in Vlaanderen vaker en verder gefietst dan drie jaar geleden, zegt de mobiliteitsorganisatie. In 2015 stapte 76 procent van de volwassenen wel eens op de fiets, in 2018 is dat 83 procent. Het aantal fietsers dat meer dan 2.000 kilometer per jaar aflegt, verdubbelde bijna, van 17 procent tot 30 procent.

Ook het profiel van de elektrische fietser wijzigt. De gebruiker wordt alsmaar jonger en gebruikt die e-bike meer voor zijn verplaatsingen van en naar het werk. Terwijl in 2015 slechts een kwart van de elektrische fietsers jonger was dan 55 jaar, is dat nu al meer dan de helft (55 pct). Negen procent is zelfs jonger dan 25 jaar en tien procent jonger dan 35. Het gebruik van de elektrische fiets voor het woon-werkverkeer steeg van 5 procent in 2015 tot 16 procent vandaag.

Meer ongevallen

Maar die groep heeft ook vaker een ongeval. Ruim één op de vijf van de elektrische fietsers had de afgelopen drie jaar een ongeval, bijna een verdubbeling tegenover 2015. VAB hanteert een ruime definitie voor ongeval: naast een botsing zijn ook valpartijen opgenomen in de cijfers. Wie de fiets voor woon-werkverplaatsingen gebruikt, loopt globaal een groter risico: maar liefst een derde van deze groep had de afgelopen drie jaar een ongeval. Vooral de jongere categorie, tot 35 jaar, is kwetsbaar.

VAB ziet als belangrijkste verklaring conflictsituaties met andere weggebruikers. De grootste problemen die fietsers minstens wekelijks tegenkomen, zijn auto's met onvoldoende aandacht voor fietsers (57 pct), gevaarlijke kruispunten (54 pct) en slecht onderhouden of ontbrekende fietspaden (55 pct).

Daarom vraagt de mobiliteitsorganisatie aan de overheid om nog meer in te zetten op infrastructuur en sensibilisering van andere weggebruikers. "Anders zou dat wel eens kunnen betekenen dat het grote potentieel van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer afgeremd wordt", klinkt het. En dat potentieel is groot, want 55 procent van zij die nog geen elektrische fiets hebben, overweegt er een te kopen. Drie jaar geleden was dat 35 procent.

VAB ondervroeg een representatief staal van 2.000 Belgen ouder dan 18 jaar. In 2015 werd al eens een gelijkaardige bevraging georganiseerd.Globaal wordt er in Vlaanderen vaker en verder gefietst dan drie jaar geleden, zegt de mobiliteitsorganisatie. In 2015 stapte 76 procent van de volwassenen wel eens op de fiets, in 2018 is dat 83 procent. Het aantal fietsers dat meer dan 2.000 kilometer per jaar aflegt, verdubbelde bijna, van 17 procent tot 30 procent.Ook het profiel van de elektrische fietser wijzigt. De gebruiker wordt alsmaar jonger en gebruikt die e-bike meer voor zijn verplaatsingen van en naar het werk. Terwijl in 2015 slechts een kwart van de elektrische fietsers jonger was dan 55 jaar, is dat nu al meer dan de helft (55 pct). Negen procent is zelfs jonger dan 25 jaar en tien procent jonger dan 35. Het gebruik van de elektrische fiets voor het woon-werkverkeer steeg van 5 procent in 2015 tot 16 procent vandaag.Maar die groep heeft ook vaker een ongeval. Ruim één op de vijf van de elektrische fietsers had de afgelopen drie jaar een ongeval, bijna een verdubbeling tegenover 2015. VAB hanteert een ruime definitie voor ongeval: naast een botsing zijn ook valpartijen opgenomen in de cijfers. Wie de fiets voor woon-werkverplaatsingen gebruikt, loopt globaal een groter risico: maar liefst een derde van deze groep had de afgelopen drie jaar een ongeval. Vooral de jongere categorie, tot 35 jaar, is kwetsbaar.VAB ziet als belangrijkste verklaring conflictsituaties met andere weggebruikers. De grootste problemen die fietsers minstens wekelijks tegenkomen, zijn auto's met onvoldoende aandacht voor fietsers (57 pct), gevaarlijke kruispunten (54 pct) en slecht onderhouden of ontbrekende fietspaden (55 pct).Daarom vraagt de mobiliteitsorganisatie aan de overheid om nog meer in te zetten op infrastructuur en sensibilisering van andere weggebruikers. "Anders zou dat wel eens kunnen betekenen dat het grote potentieel van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer afgeremd wordt", klinkt het. En dat potentieel is groot, want 55 procent van zij die nog geen elektrische fiets hebben, overweegt er een te kopen. Drie jaar geleden was dat 35 procent.