De meeste historische panden dateren uit de 17de en 18de eeuw, toen Nederland economisch en artistiek een bloei kende. Ze werden niet alleen bewoond door de adel, maar evenzeer door kapitaalkrachtige kooplieden. De kustgebieden rond Den Haag, Leiden en Haarlem waren erg populair onder welgestelden. Maar vandaag hoef je geen rijke handelaar te zijn om van deze plekken te genieten. Een zestigtal statige panden zijn open voor het publiek, sommige nog altijd in handen van een familie. De Nederlandse kastelen zijn doorgaans minder groot dan die aan de Loire, maar in glans en glorie moeten ze niet onderdoen.
...