De twee regeringsleden maakten zes nieuwe afspraken met de energiesector. Dat had enige voeten in de aarde - het overleg duurde ettelijke maanden - maar alle partijen benadrukken woensdag bij de ondetekening dat het om een vrijwillig akkoord gaat.

Meest in het oog springende nieuwigheid is het feit dat de leveranciers hun klanten elk jaar moeten laten weten wat voor hen de goedkoopste tariefformule is. De consument kan daar vervolgens kosteloos naar overstappen. Marktleider Electrabel stuurde de klanten al één keer zo'n brief en dat leidde tot een zeer grote interne switch, zegt topvrouw Sophie Dutordoir.

Alle leveranciers zullen op hun website ook een simulator zetten, waar de tarieven van het bedrijf zelf kunnen worden afgetoetst. Daaronder komt een link naar de simulator van de externe regulator CREG, waar
kan worden vergeleken met andere leveranciers.

Daarnaast worden enkele wijzigingen doorgevoerd aan de contracten. Overeenkomsten van beperkte duur kunnen niet stilzwijgend worden verlengd aan een hoger tarief en consumenten kunnen voortaan vragen de afrekeningsfactuur uit de domiciliëring uit te sluiten.

Als een terugbetaling aan de klant niet tijdig gebeurt, moet de leverancier intresten betalen en als een klant niet langer tevreden is, moet hij zonder enige schadevergoeding kunnen switchen naar een andere leverancier.
"De geesten over deze zaken zijn de laatste jaren enorm veranderd. Wat nu evident lijkt, was dat vijf jaar geleden nog niet", besluit Vande Lanotte, die vooral wil vermijden dat de marktwerking, die in enkele jaren tijd heeft geleid tot aanzienlijk lagere prijzen, opnieuw stilvalt. De maatregelen worden van kracht tussen 1 januari en 1 april volgend
jaar.

De twee regeringsleden maakten zes nieuwe afspraken met de energiesector. Dat had enige voeten in de aarde - het overleg duurde ettelijke maanden - maar alle partijen benadrukken woensdag bij de ondetekening dat het om een vrijwillig akkoord gaat. Meest in het oog springende nieuwigheid is het feit dat de leveranciers hun klanten elk jaar moeten laten weten wat voor hen de goedkoopste tariefformule is. De consument kan daar vervolgens kosteloos naar overstappen. Marktleider Electrabel stuurde de klanten al één keer zo'n brief en dat leidde tot een zeer grote interne switch, zegt topvrouw Sophie Dutordoir. Alle leveranciers zullen op hun website ook een simulator zetten, waar de tarieven van het bedrijf zelf kunnen worden afgetoetst. Daaronder komt een link naar de simulator van de externe regulator CREG, waar kan worden vergeleken met andere leveranciers. Daarnaast worden enkele wijzigingen doorgevoerd aan de contracten. Overeenkomsten van beperkte duur kunnen niet stilzwijgend worden verlengd aan een hoger tarief en consumenten kunnen voortaan vragen de afrekeningsfactuur uit de domiciliëring uit te sluiten. Als een terugbetaling aan de klant niet tijdig gebeurt, moet de leverancier intresten betalen en als een klant niet langer tevreden is, moet hij zonder enige schadevergoeding kunnen switchen naar een andere leverancier. "De geesten over deze zaken zijn de laatste jaren enorm veranderd. Wat nu evident lijkt, was dat vijf jaar geleden nog niet", besluit Vande Lanotte, die vooral wil vermijden dat de marktwerking, die in enkele jaren tijd heeft geleid tot aanzienlijk lagere prijzen, opnieuw stilvalt. De maatregelen worden van kracht tussen 1 januari en 1 april volgend jaar.