Oh, by the way... Wanneer de receptionist ons de sleutel van onze kamer overhandigt, vertelt hij langs zijn neus weg dat het spookt in een van de kamers. Maar geen reden om ons ongerust te maken, voegt hij er aan toe wanneer we hem met grote ogen aankijken. Het is de geest van een jonge moeder die door haar rijke ouders werd opgesloten in haar kamer. Ze heeft nooit iemand kwaad gedaan en is veeleer goedaardig.
...