Door het koninklijk besluit van 4 december 2012 en de verschijning in het Staatsblad eind december is de fietsstraat nu officieel opgenomen in het Belgische verkeersreglement.

Een fietsstraat is een straat waarin de fietsers de hele breedte van de weg mogen gebruiken. Auto's blijven er toegelaten (ook om te parkeren), maar die mogen niet meer dan 30 km/uur rijden. Ze mogen fietsers evenmin inhalen. Je zou een fietsstraat dus het best kunnen omschrijven als een breed fietspad waarop auto's gedoogd worden.

Nieuw verkeersbord

Het is de eigenaar van de weg (in de meeste gevallen zal dat het gemeentebestuur zijn) die kan beslissen om een straat om te dopen tot fietsstraat. De toegang tot de straat moet worden aangeduid met een nieuw verkeersbord. Waar de straat eindigt, moet hetzelfde bord staan, maar dan met een dwarse streep eroverheen.

Volgens de Fietsersbond moet er echter meer gebeuren dan het plaatsen van een verkeersbord alleen. Hij raadt gemeentebesturen aan om de inrichting van de straat en de wegwijzers in de omgeving zodanig aan te passen dat het fietsverkeer zoveel mogelijk naar die straat wordt geleid, terwijl auto's er ontmoedigd worden. Dit alles kan gebeuren door goede markeringen op de grond en door een verkeersplateau aan het begin van de straat en verkeersdrempels aan de dwarsstraten aan te leggen. Of nog door het parkeren voor te behouden voor bewoners. De straatbedekking bestaat best uit asfalt (eventueel rood geverfd zoals in Nederland) bestaan, maar de zijkanten kunnen klinkers of kasseien blijven.

Waar?

Op dit moment telt de stad Gent al twee fietsstraten (Visserij en Trekweg). In Kessel-Lo wordt de drukke Martelarenlaan in 2014 een fietsstraat. Maar verder is het wachten op beslissingen van de nieuwe gemeentebesturen die op 1 januari in functie zijn getreden. De verwachting is dat nogal wat steden en grotere dorpen in de loop van 2013 gaan beslissen om minstens één straat in het centrum om te bouwen tot een fietsstraat.

Meer sluipverkeer?

Zowel de voor- als de tegenstanders van de nieuwe fietsstraat zijn zich al aan het roeren. De voorstanders zeggen dat het vandaag gevaarlijk fietsen is in heel wat drukke straten in stadscentra. Meestal zijn die straten echter te smal om er een vrijliggend en afgeschermd fietspad aan te leggen. Fietsstraten kunnen het centrum veiliger bereikbaar maken zonder de auto daarom te weren.

De tegenstanders zeggen dat fietsstraten de verkeerssituatie in onze stads- en dorpscentra alleen maar zullen verergeren. Door het inrichten van verkeersvrije straten en andere beperkingen is het voor auto's in het verleden al moeilijk geworden om het centrum te bereiken. Wanneer men nu ook nog enkele van de weinig overblijvende straten gaat veranderen in fietsstraten, zullen de auto's daarom niet verdwijnen, maar zullen automobilisten een weg zoeken via allerlei kleine "sluipstraatjes". En daardoor de verkeersstrop nog groter maken. Wordt zeker vervolgd!

Door het koninklijk besluit van 4 december 2012 en de verschijning in het Staatsblad eind december is de fietsstraat nu officieel opgenomen in het Belgische verkeersreglement.Een fietsstraat is een straat waarin de fietsers de hele breedte van de weg mogen gebruiken. Auto's blijven er toegelaten (ook om te parkeren), maar die mogen niet meer dan 30 km/uur rijden. Ze mogen fietsers evenmin inhalen. Je zou een fietsstraat dus het best kunnen omschrijven als een breed fietspad waarop auto's gedoogd worden.Het is de eigenaar van de weg (in de meeste gevallen zal dat het gemeentebestuur zijn) die kan beslissen om een straat om te dopen tot fietsstraat. De toegang tot de straat moet worden aangeduid met een nieuw verkeersbord. Waar de straat eindigt, moet hetzelfde bord staan, maar dan met een dwarse streep eroverheen.Volgens de Fietsersbond moet er echter meer gebeuren dan het plaatsen van een verkeersbord alleen. Hij raadt gemeentebesturen aan om de inrichting van de straat en de wegwijzers in de omgeving zodanig aan te passen dat het fietsverkeer zoveel mogelijk naar die straat wordt geleid, terwijl auto's er ontmoedigd worden. Dit alles kan gebeuren door goede markeringen op de grond en door een verkeersplateau aan het begin van de straat en verkeersdrempels aan de dwarsstraten aan te leggen. Of nog door het parkeren voor te behouden voor bewoners. De straatbedekking bestaat best uit asfalt (eventueel rood geverfd zoals in Nederland) bestaan, maar de zijkanten kunnen klinkers of kasseien blijven.Op dit moment telt de stad Gent al twee fietsstraten (Visserij en Trekweg). In Kessel-Lo wordt de drukke Martelarenlaan in 2014 een fietsstraat. Maar verder is het wachten op beslissingen van de nieuwe gemeentebesturen die op 1 januari in functie zijn getreden. De verwachting is dat nogal wat steden en grotere dorpen in de loop van 2013 gaan beslissen om minstens één straat in het centrum om te bouwen tot een fietsstraat.Zowel de voor- als de tegenstanders van de nieuwe fietsstraat zijn zich al aan het roeren. De voorstanders zeggen dat het vandaag gevaarlijk fietsen is in heel wat drukke straten in stadscentra. Meestal zijn die straten echter te smal om er een vrijliggend en afgeschermd fietspad aan te leggen. Fietsstraten kunnen het centrum veiliger bereikbaar maken zonder de auto daarom te weren.De tegenstanders zeggen dat fietsstraten de verkeerssituatie in onze stads- en dorpscentra alleen maar zullen verergeren. Door het inrichten van verkeersvrije straten en andere beperkingen is het voor auto's in het verleden al moeilijk geworden om het centrum te bereiken. Wanneer men nu ook nog enkele van de weinig overblijvende straten gaat veranderen in fietsstraten, zullen de auto's daarom niet verdwijnen, maar zullen automobilisten een weg zoeken via allerlei kleine "sluipstraatjes". En daardoor de verkeersstrop nog groter maken. Wordt zeker vervolgd!