Alvorens meer uitleg te geven hoe de beelden te raadplegen zijn, is het wel belangrijk te noteren dat de Rijksarchieven duidelijk melden dat dit nog in een testversie zit. Vermoedelijk zullen de verantwoordelijken van de site nog wijzigingen aanbrengen in functie van opmerkingen en commentaar.

Om de Rijksarchieven te consulteren ga naar het adres http://arch.arch.be.

Kies eerst de gewenste taal.


Een volgende tekst geeft twee belangrijke linken welke wij u aanraden toe te voegen aan uw favorieten omdat het moeilijk is deze terug te vinden zonder deze pagina. Het gaat namelijk over de raadpleging van de burgerlijk stand en van de parochieregisters.Bij een volgend bezoek vergeet niet een (gratis) account aan te maken. Het is de enige verplichting om de beelden te kunnen consulteren.

Op de volgende pagina verschijnt de lijst van de provincies waarover al gegevens bestaan met ook de laatste update (alles is nog niet online, noteer deze datum dus tegen een volgend bezoek). Klik dan op de gewenste provincie.

Een beschrijving van de archievenfonds verschijnt eerst. Daaronder de lijst van de betrokken gemeenten en parochies.

Elke gemeente/parochie geeft dan een keuze, al dan niet gedetailleerd, naargelang de consulteerbaar registers. Op het einde van de lijn verschijnen verschillende data van het gekozen register.Klik dan op de gekozen periode.

Op de volgende pagina kan u dan uiteindelijk het gekozen document bekijken. Voor de beelden, moet u op het tabblad "Gedigitaliseerde archiefdocumenten" klikken" !De lijst van de beschikbare beelden verschijnt. Onderaan kan u een menu vinden te gebruiken in functie waar u vermoedt dat de gekozen akte zich zou kunnen bevinden in de aangeduide periode of datum.

Het beeld opent zich dan. Komt het niet overeen met wat u zoekt kan u onmiddellijk het beeld sluiten via het kruisje rechtsboven.

Het volgend beeld geeft u dan meer volledige navigatie. Niet in groot formaat maar wel leesbaar om toch te surfen van het ene beeld naar een ander. Hebt u dan toch eindelijk het goede beeld gevonden is het mogelijk deze in groot formaat te bekijken via de knop "groot formaat".


Op het beeld verschijnt een vignet om de gekozen zone op het scherm te bekijken. Een reeks cursors om de beeldkwaliteit te verbeteren is beschikbaar: belichting, contrasten, saturatie en kleur (hier onnodig).

Onderaan het beeld is een werkbalk beschikbaar en ook een zoomfunctie aan de rechterkant. Met de verschillende knopjes is het mogelijk het beeld te laten bewegen met uw cursor (het klein handje), te roteren (links, rechts, 180°), het beeld in groot formaat te bekijken (vierkant met de pijlen naar buiten), de vignet al dan niet te laten verschijnen (klein zwart vierkantje in groot zwart vierkant) en ook het tonen en aanpassen van het beeld (zwarte en witte cirkel).

Artikel samengesteld door


Alvorens meer uitleg te geven hoe de beelden te raadplegen zijn, is het wel belangrijk te noteren dat de Rijksarchieven duidelijk melden dat dit nog in een testversie zit. Vermoedelijk zullen de verantwoordelijken van de site nog wijzigingen aanbrengen in functie van opmerkingen en commentaar. Om de Rijksarchieven te consulteren ga naar het adres http://arch.arch.be.Kies eerst de gewenste taal.Een volgende tekst geeft twee belangrijke linken welke wij u aanraden toe te voegen aan uw favorieten omdat het moeilijk is deze terug te vinden zonder deze pagina. Het gaat namelijk over de raadpleging van de burgerlijk stand en van de parochieregisters.Bij een volgend bezoek vergeet niet een (gratis) account aan te maken. Het is de enige verplichting om de beelden te kunnen consulteren.Op de volgende pagina verschijnt de lijst van de provincies waarover al gegevens bestaan met ook de laatste update (alles is nog niet online, noteer deze datum dus tegen een volgend bezoek). Klik dan op de gewenste provincie.Een beschrijving van de archievenfonds verschijnt eerst. Daaronder de lijst van de betrokken gemeenten en parochies.Elke gemeente/parochie geeft dan een keuze, al dan niet gedetailleerd, naargelang de consulteerbaar registers. Op het einde van de lijn verschijnen verschillende data van het gekozen register.Klik dan op de gekozen periode.Op de volgende pagina kan u dan uiteindelijk het gekozen document bekijken. Voor de beelden, moet u op het tabblad "Gedigitaliseerde archiefdocumenten" klikken" !De lijst van de beschikbare beelden verschijnt. Onderaan kan u een menu vinden te gebruiken in functie waar u vermoedt dat de gekozen akte zich zou kunnen bevinden in de aangeduide periode of datum.Het beeld opent zich dan. Komt het niet overeen met wat u zoekt kan u onmiddellijk het beeld sluiten via het kruisje rechtsboven.Het volgend beeld geeft u dan meer volledige navigatie. Niet in groot formaat maar wel leesbaar om toch te surfen van het ene beeld naar een ander. Hebt u dan toch eindelijk het goede beeld gevonden is het mogelijk deze in groot formaat te bekijken via de knop "groot formaat".Op het beeld verschijnt een vignet om de gekozen zone op het scherm te bekijken. Een reeks cursors om de beeldkwaliteit te verbeteren is beschikbaar: belichting, contrasten, saturatie en kleur (hier onnodig).Onderaan het beeld is een werkbalk beschikbaar en ook een zoomfunctie aan de rechterkant. Met de verschillende knopjes is het mogelijk het beeld te laten bewegen met uw cursor (het klein handje), te roteren (links, rechts, 180°), het beeld in groot formaat te bekijken (vierkant met de pijlen naar buiten), de vignet al dan niet te laten verschijnen (klein zwart vierkantje in groot zwart vierkant) en ook het tonen en aanpassen van het beeld (zwarte en witte cirkel).Artikel samengesteld door