"Hou de koffietafel in ere", pleitte rouwspecialist Manu Keirse bij de voorstelling van dit boek. "Het is immers een bijzondere gelegenheid met twee dimensies: het verdriet omwille van het gemis en anderzijds de vreugde in het delen van betekenisvolle momenten." Zelfs met het woord begrafenisfeest heeft de rouwspecialist geen moeite: "feesten zijn er om moeilijke verliesmomenten te boven te komen, om te helpen verwerken. Het is daarom dat vroeger de ouders van de bruid het huwelijksfeest betaalden. Dat was een manier om het verlies van een dochter te verwerken, die voortaan deel zou gaan uitmaken van een andere familie."

"Ook sterven is een sociaal gebeuren en afscheid moet je op een sociale manier organiseren", vond Keirse nog. Uit de in het boek opgenomen getuigenissen van mensen uit verschillende in Vlaanderen levende gemeenschappen blijkt de bijzondere band tussen eten en rouwen en het belang dat eraan gehecht wordt. Regionale verschillen tussen bijvoorbeeld de West-Vlaamse voorliefde voor warme gangen en de onvermijdelijke Limburgse vlaaien vallen daarbij tussen de plooien. Net zoals de toenemende trend om de koffietafel een heel persoonlijke invulling te geven, in overeenstemming met de levenswijze of voorkeuren van de overledene. "Misschien zorgt dit boek ervoor dat mensen er eens bij stilstaan hoe ze herdacht willen worden, lang voor dat nodig is", hoopt Keirse. "Het is een extra kans om mooie herinneringen na te laten."

Gelieve de familie te volgen - naar de klassieke Vlaamse formule om mensen uit te nodigen voor de koffietafel - wordt ingeleid door Manu Keirse, die de betekenis voor de rouwverwerking ervan schetst. Daarna volgt een lijvig deel met getuigenissen, bedenkingen, wensen en verhalen van mensen over koffietafels, het tweede deel geeft cultuurhistorische reflecties over het fenomeen weer.

Gelieve de familie te volgen. Koffietafels in Vlaanderen - Rob Belemans, Katrijn D'Hamers & Marc Jacobs - Uitg. Davidsfonds - ? 29,95 - isbn 9789058269218

"Hou de koffietafel in ere", pleitte rouwspecialist Manu Keirse bij de voorstelling van dit boek. "Het is immers een bijzondere gelegenheid met twee dimensies: het verdriet omwille van het gemis en anderzijds de vreugde in het delen van betekenisvolle momenten." Zelfs met het woord begrafenisfeest heeft de rouwspecialist geen moeite: "feesten zijn er om moeilijke verliesmomenten te boven te komen, om te helpen verwerken. Het is daarom dat vroeger de ouders van de bruid het huwelijksfeest betaalden. Dat was een manier om het verlies van een dochter te verwerken, die voortaan deel zou gaan uitmaken van een andere familie.""Ook sterven is een sociaal gebeuren en afscheid moet je op een sociale manier organiseren", vond Keirse nog. Uit de in het boek opgenomen getuigenissen van mensen uit verschillende in Vlaanderen levende gemeenschappen blijkt de bijzondere band tussen eten en rouwen en het belang dat eraan gehecht wordt. Regionale verschillen tussen bijvoorbeeld de West-Vlaamse voorliefde voor warme gangen en de onvermijdelijke Limburgse vlaaien vallen daarbij tussen de plooien. Net zoals de toenemende trend om de koffietafel een heel persoonlijke invulling te geven, in overeenstemming met de levenswijze of voorkeuren van de overledene. "Misschien zorgt dit boek ervoor dat mensen er eens bij stilstaan hoe ze herdacht willen worden, lang voor dat nodig is", hoopt Keirse. "Het is een extra kans om mooie herinneringen na te laten."Gelieve de familie te volgen - naar de klassieke Vlaamse formule om mensen uit te nodigen voor de koffietafel - wordt ingeleid door Manu Keirse, die de betekenis voor de rouwverwerking ervan schetst. Daarna volgt een lijvig deel met getuigenissen, bedenkingen, wensen en verhalen van mensen over koffietafels, het tweede deel geeft cultuurhistorische reflecties over het fenomeen weer.Gelieve de familie te volgen. Koffietafels in Vlaanderen - Rob Belemans, Katrijn D'Hamers & Marc Jacobs - Uitg. Davidsfonds - ? 29,95 - isbn 9789058269218