Tussen de rietkragen van de vijver doet een woerd zijn borst zwellen om een vrouwtje te verleiden. Aan de overkant van de visvijver weerklinken de schelle tonen van een beiaard. Het geluid komt van de klokkentoren die oprijst tussen de barokke gebouwen. Het is nauwelijks te geloven dat deze vredige plek gewrongen ligt tussen spoorwegen en zielloze flatgebouwen, op enkele honderden meters van de Leuvense ring. De Parkadbij is een buitenbeentje omdat ze vrijwel ongeschonden is gebleven sinds de val van het Ancien Regime. "Vandaag houdt de abdij maar een klein deel van haar landbouwgrond over", vertelt Erika T'Jaeckx, toeristisch projectcoördinator van de stad Leuven. "Slechts 42 van de vroegere 3.500 hectare! De meeste gebouwen zijn wel nog eigendom van de abdij: de tiendenschuur, de boomgaard, de kerk, de spreekkamer, de molen, het koetshuis, de visvijvers... Het is een dorp in de stad. Alles is sinds de laatste grote renovatie van de abdij, in de eerste helft van de 18de eeuw, zo goed als onaangeroerd gebleven." De Abdij van Park telt nog een kleine gemeenschap norbertijner kanunniken - dezelfde kloosterorde die 900 jaar geleden de abdij stichtte. Ze zijn nog met vijf, maar zijn trouw gebleven aan de traditie van toegewijde en ingetogen religieuze studie.
...