Alles over Week van de diëtist

Van 15 tot 21 maart organiseert de Vlaamse beroepsvereniging van diëtisten naar jaarlijkse traditie de Week van de Diëtist. Dit jaar werd 'ondervoeding' als thema gekozen. Uit cijfers van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg blijkt immers dat 33% van de gehospitaliseerde patiënten, 16% van de bewoners van woonzorgcentra en bijna 13% van de thuiswonende ouderen ondervoed is. Alarmerende cijfers!