Alles over War Heritage Institute

Op 21 oktober keurde de ministerraad het wetsontwerp goed tot oprichting van het War Heritage Institute. Dit nieuwe orgaan, onder toezicht van de minister van Defensie, en staat in voor "het doorgeven van de herinnering" en het in stand houden van de geschiedenis van de gewapende conflicten op Belgisch grondgebied en gewapende conflicten waaraan Belgen hebben deelgenomen.