Alles over volmacht

U vertrekt binnenkort voor een langer verblijf naar het buitenland. Het lijkt u verstandig om een vertrouwenspersoon (mandataris of lasthebber) een schriftelijke volmacht (mandaat) te geven om in uw naam en voor uw rekening alle rechtshandelingen te stellen die u normaal zou doen.