Alles over Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

Er komt een nieuw systeem voor de financiering van infrastructuur in de residentiële ouderenzorg. Het oude systeem via het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) botste op verzet van Europa. Concreet zullen nieuwe en vernieuwde woonzorgcentra in de toekomst een infrastructuurforfait kunnen krijgen van 5 euro per dag per woongelegenheid.