Alles over Vandeurzen

De Vlaamse overheid en Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lanceren vandaag/maandag een informatiecampagne die uitlegt hoe die solidariteit de levenskwaliteit verbetert voor meer dan 300.000 zorgbehoevende mensen in Vlaanderen.

De Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en darmkanker werpen hun vruchten af. Dat blijkt uit cijfers van het jaarrapport 2016 van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO). Kleine kanttekening is wel dat de participatiegraad nog hoger kan, en dat ook de vervolgonderzoeken beter kunnen.

Er komt een nieuw systeem voor de financiering van infrastructuur in de residentiële ouderenzorg. Het oude systeem via het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) botste op verzet van Europa. Concreet zullen nieuwe en vernieuwde woonzorgcentra in de toekomst een infrastructuurforfait kunnen krijgen van 5 euro per dag per woongelegenheid.