Alles over typebrief

Uw bestelling werd niet geleverd

Stuur een nalatige verkoper dan een aangetekende brief om hem eraan te herinneren dat hij een fout begaat als hij de afgesproken leveringstermijn niet naleeft of om een redelijke leveringsdatum te bepalen als er niets was afgesproken.

U doet of ontvangt een handgift

Materiële goederen (geld, juwelen, waardevolle voorwerpen) worden binnen de familie vaak van hand tot hand doorgegeven. Het kan echter belangrijk zijn dat de schenker of de begunstigde kan bewijzen dat er wel degelijk een handgift heeft plaatsgevonden, wanneer dat is gebeurd en wat precies gegeven werd.

U geeft een volmacht voor alle rechtshandelingen

U vertrekt binnenkort voor een langer verblijf naar het buitenland. Het lijkt u verstandig om een vertrouwenspersoon (mandataris of lasthebber) een schriftelijke volmacht (mandaat) te geven om in uw naam en voor uw rekening alle rechtshandelingen te stellen die u normaal zou doen.

De stomerij heeft uw kledingstuk beschadigd of verloren

Is er iets foutgelopen met een kledingstuk, dan hebt u uiteraard recht op een schadevergoeding. Richt u eerst tot de stomerij met de modelbrief die met uw probleem overeenkomt en geef ze enkele dagen de tijd om uw klacht te onderzoeken.

De bank heeft een fout gemaakt

Als de bank een fout maakt, is zij aansprakelijk: vraag haar om de vergissing onmiddellijk recht te zetten en bevestig dat verzoek met een brief.

De bank heeft een fout gemaakt

Als de bank een fout maakt, is zij aansprakelijk: vraag haar om de vergissing onmiddellijk recht te zetten en bevestig dat verzoek met een brief.

Een vakman beëindigde de werken bij u thuis niet (op tijd)

U hebt beslist uw badkamer te vernieuwen, maar na een veelbelovend begin laat de tegelzetter niets meer van zich horen zodat het werk niet opschiet. Stuur hem een aangetekende brief om hem in gebreke te stellen voor de voltooiing van het werk.