Alles over tweede pijler

Vrouwen die in 2021 met pensioen waren, ontvingen gemiddeld 1.633 euro per maand, d.w.z. 488 euro minder dan hun mannelijke collega's. Voor de tweede pijler komt het verschil neer op 42.215 euro minder kapitaal voor vrouwen!

De Federale Pensioendienst (FPD) is verantwoordelijk voor het toekennen en betalen van wettelijke pensioenen (de zogenaamde "eerste pensioenpijler"), maar speelt ook een bescheiden rol in het beheer van bepaalde aanvullende pensioenen (de zogenaamde "tweede pensioenpijler" of "groepsverzekeringen"). Het Beheerscomité van de FPD heeft beslist om die tweede pijler-portefeuille te verkopen.

Op voorstel van de Ministers Bacquelaine en Borsus, heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd dat de mogelijkheid biedt aan de zelfstandigen - fysieke personen, meewerkende echtgenoten en meewerkende zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen.