Een appartement in plaats van een kot?

Een appartement in plaats van een kot?

September is de maand dat de studenten terug naar hun kot trekken. Bij meer en meer studenten moeten we eerder zeggen: 'naar hun appartement'.

Studenten mogen meer verdienen in 2016

Studenten mogen meer verdienen in 2016

Studenten die werken moeten geen belastingen betalen als hun inkomen onder een bepaalde grens valt. Voor 2016 ligt die hoger dan voor 2015.