Alles over samen huren

Sinds een paar jaar heeft elk gewest zijn eigen huurreglementering. De drie gewesten hebben een regeling uitgewerkt voor situaties van medehuur, wat meer en meer gebeurt.

De huur delen kan je woonfactuur wat verlichten. Maar wat je niet mag vergeten is een goeie verzekering voor je aansprakelijkheid als huurder. Axa Belgium heeft een specifieke brandpolis voor wie samen huurt.