Alles over RVA

We werken langer. We werken vandaag zelfs meer dan ooit voltijds. Toch blijft de vraag naar minder werken groot en blijft ook het aantal langdurig zieken stijgen, vaak 55-plussers. Welke mogelijkheden zijn er om gas terug te nemen?

Moet je je werk opgeven of onderbreken om te zorgen voor een zieke partner of zorgbehoevende ouder? En moet je je schuldig voelen als je dat niet doet? Het is een verschroeiende keuze, waarvan het antwoord in je eigen motivatie ligt.

De RVA maakte een aantal cijfers bekend over de onderbrekingsuitkeringen. In april 2022 werden in totaal 238.305 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), dit is 911 meer dan in april 2021 (+0,4%).

De sociale partners bereikten een akkoord over een kader voor hogere minimumlonen, flexibele overuren en eindeloopbaan. Wat verandert er voor de landingsbanen?

Vorig jaar zagen een heel aantal tijdelijke coronamaatregelen het licht. Eén daarvan was de coronalandingsbaan, die je vandaag nog steeds kan aanvragen.

Covid-19 bracht een aantal uitzonderingsregels mee. Voordelen zoals de stortingen voor het aanvullend pensioen liepen verder, ook al konden de werknemers niet werken. En alle tijdelijke werkloosheid werd tot voor kort beschouwd als overmacht. Maar aan die uitzonderingsregels komt een eind.