Alles over regering

De Ministerraad heeft in eerste lezing het voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor mensen die langer dan 45 jaar werken, ook tijdens deze bijkomende jaren verder pensioenrechten opbouwen. Vandaag telt de loopbaan van een werknemer of een zelfstandige, die zijn beroepsloopbaan is begonnen op 18 jaar en die met pensioen gaat op 65 jaar na een voltijdse, ononderbroken loopbaan, 47 jaar. Nochtans wordt zijn pensioen berekend op jaar.

In het kader van de tax shift heeft de Regering besloten een budget van 25 miljoen euro te besteden aan de herwaardering van de minimumpensioenen bovenop de welvaartsenveloppe.