Alles over POD Maatschappelijke Integratie

Het aantal mensen dat een leefloon krijgt, is in 2015 met 13,2 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie. Een groot deel van de stijging is een gevolg van de verstrengde regels rond werkloosheidsuitkeringen. Opvallend is de stijging onder jongeren. Bijna 1 op de 3 mensen met een leefloon is tussen 18 en 24 jaar.