Alles over Plus Magazine

Hoe schenk je best? Wat kan je afspreken met je erfgenamen? Hoeveel heb je nodig om met een gerust hart op pensioen te gaan? Op zaterdag 25 september organiseerde Plus Magazine voor de tweede keer een 'Recht & Gelddag', met als centraal thema 'jouw vermogen'.

Als alles goed gaat, ligt sinds vanochtend het aprilnummer van Plus Magazine in de winkelrekken en bij de abonnees in de bus. En staat het nummer uiteraard ook online, op deze website. Met, zoals steeds, artikels die informeren, inspireren, soms met een knipoog, en altijd trouw op post. Maar wel nog in een stijl die dateert uit een andere tijd, die van voor het coronavirus (in ons land). Een blik achter de schermen.

Ofwel zijn ze rimpelloos met een maatje 36, ofwel de karikatuur van een gerimpeld omaatje met een bloemetjesjurk. De manier waarop 50-plussers in de media getoond worden, staat mijlenver van de realiteit en daar hebben we genoeg van. En zo mogelijk nog meer van alle complexen die deze stereotiepe beelden met zich meebrengen! Plus Magazine heeft zich hier als 50+-magazine altijd al tegen verzet. Daarom scharen wij ons enthousiast achter de campagne van Dove die vrouwen wil tonen zoals ze werkelijk zijn.

Alle onderwerpen die in 2019 in onze rechtsrubriek werden behandeld - artikels (A), lezersvragen (V), dossiers (D), korte nieuwsberichten (N), en de financiële kroniek (K) - met vermelding van het nummer van Plus Magazine waarin ze verschenen zijn en de pagina.