Alles over pleegouders

De Kamercommissie Justitie heeft woensdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat de rechten en plichten van pleegouders vastlegt. Het statuut, dat twintig jaar op zich heeft laten wachten, maakt duidelijke afspraken mogelijk tussen ouders en pleegouders. Na de paasvakantie volgt de definitieve stemming in de commissie, na advies van de Raad van State. Nadien moet de plenaire Kamer nog haar fiat geven.