Alles over opzeg

Sinds een paar jaar heeft elk gewest zijn eigen huurreglementering. De drie gewesten hebben een regeling uitgewerkt voor situaties van medehuur, wat meer en meer gebeurt.