Alles over MS-Liga

Patiënten die aan multiple sclerose (MS) lijden, willen zoveel mogelijk zelfstandig leven. Dat blijkt uit een enquête van de Nationale Belgische Multiple Sclerose Liga en de gemeenschapsliga's. Deze patiënten verwachten ook inspraak en actieve betrokkenheid bij de behandeling van hun aandoening.

Dit is het thema van de MS-week die loopt van 1 tot 11 september. MS weegt zwaar op het dagelijkse leven. De ene dag is de andere niet. Toch is het hierbij zeer belangrijk dat elke persoon met MS steeds zoveel mogelijk de regie van zijn/haar eigen leven in handen blijft houden. Dat wil MS-Liga Vlaanderen extra benadrukken tijdens deze sensibiliseringsweek.