Alles over mindfulness

Last van angsten? Dan kan het zinvol zijn om te kiezen voor mindfulness. De effecten van zo'n training blijken even efficiënt op angststoornissen als de behandeling met een gangbaar antidepressivum. Een Amerikaanse studie vergeleek beide behandelingen en kwam tot die conclusie.

Wie met zelfmoordgedachten zit, kan geholpen worden door een training op basis van mindfulness of een traninig die focust op toekomstgericht denken. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP).

En als we nu eens zouden stoppen met rennen en met 1001 dingen tegelijk doen. Mindfulness biedt een antwoord op die dagelijkse stress, maar kadert ook in een zoektocht naar zingeving.

Stress, aanhoudend gepieker, een gejaagd gevoel of angst die onder je vel kruipt. Met deze zachte maar afdoende methoden kan je het weer rustig maken in je hoofd en jezelf in balans brengen.