Lezersvraag: Mag een syndicus een incassobureau inschakelen?

Lezersvraag: Mag een syndicus een incassobureau inschakelen?

Hoever rijkt de autonomie van een syndicus? Kan hij bijvoorbeeld autonoom een procedure starten of een incassobureau inschakelen wanneer een eigenaar in een appartementsgebouw zijn verplichtingen niet nakomt?