Alles over Ludo Hugaerts

Scheid grootouders en kleinkinderen van elkaar en het gemis is enorm. Dat bewijst de coronacrisis met verve. Maar hoe onderhouden grootouders die op honderden of duizenden kilometers afstand van hun kleinkinderen wonen die unieke band?