Alles over Lodewijk XVIII

19 maart 1815. De Franse koning Lodewijk XVIII, die nog maar net zijn troon heeft teruggevonden, moet in allerijl Parijs ontvluchten door de onverwachte terugkeer van Napoleon. De vorst en zijn hofhouding strijken neer in Gent. Gedurende enkele maanden wordt de Arteveldestad de feitelijke hoofdstad van het Franse koninkrijk.