Alles over langstlevende partner

Wie achterblijft zo goed mogelijk beschermen: het is een zorg die veel koppels bezighoudt. De erfwet en het huwelijksvermogensrecht die sinds 1 september 2018 van kracht zijn, hebben de rechten van de langstlevende partner versterkt. Maar volstaat dat? En hoe kan je meer doen?

De langstlevende partner wordt al goed beschermd. Maar het kan altijd nog beter. De vrijstelling in de erfbelasting wordt groter en er komt extra bescherming bij een scheiding van goederen.

Na de hervorming van het erfrecht volgt die van de belasting die we op onze geërfde centen betalen. Verschillende politieke partijen deden een voorstel. Dit is het compromis dat in Vlaanderen uit de bus kwam.