Alles over kolonies

Nuttige arbeid creëren voor armen en landlopers uit de stad: dat was het opzet van de Koloniën van Weldadigheid die begin 19de eeuw werden opgericht - waarvan twee in de Antwerpse Kempen - en vandaag Unesco Werelderfgoed zijn.