Iriscare staat voortaan in voor gezondheid, welzijn en kinderbijslag in Brussels gewest

Iriscare staat voortaan in voor gezondheid, welzijn en kinderbijslag in Brussels gewest

Maandag is de Brussels bicommunautaire instelling van openbaar nut, Iriscare, operationeel van start gegaan. Iriscare is belast met het dagelijks beheer van materies zoals het bejaarden- en gehandicaptenbeleid, de rust- en verzorgingstehuizen, de eerstelijnszorg en de kinderbijslag binnen het Brussels gewest.

Een studentenjob als loontrekker of zelfstandige?

Een studentenjob als loontrekker of zelfstandige?

Er gaat weer heel wat jong volk aan de slag. Almaar vaker stellen werkgevers studenten voor om dit als zelfstandige te doen. Wat betekent dit voor je kind en voor jou, als ouder?