Alles over Jan Jambon

De ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Jan Jambon en Maggie De Block, hebben dinsdag het nieuwe nucleair en radiologisch noodplan voorgesteld. Blikvangers zijn de grotere rol van de lokale actoren en de uitbreiding van de verspreiding van jodiumtabletten.

Een brand in jouw straat? Een overstroming in jouw gemeente? Een chemisch ongeval in jouw provincie? De Belgische autoriteiten beschikken over een nieuw systeem: BE-Alert, dat 24/24 en 7/7 operationeel is om burgers te waarschuwen bij een noodsituatie. Reeds 200 burgemeesters en gouverneurs sloten zich aan op dit systeem.

De federale regering beperkt de campagne van de predistributie van jodiumpillen voor doelgroepen op het volledige grondgebied van het land, zo blijkt uit de beleidsbrief van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, schrijven een aantal Franstalige kranten.