Alles over hoge bloeddruk

Naar schatting 1 op de 4 volwassenen in ons land heeft af te rekenen met hypertensie of hoge bloeddruk. Toch is amper de helft zich daarvan bewust. Niet zo verwonderlijk aangezien dit meestal klachtenvrij verloopt! "Maar onbehandelde hypertensie is een risicofactor voor allerhande aandoeningen en vroegtijdig overlijden. Vandaar onze oproep om je bloeddruk te (laten) meten", benadrukt cardioloog prof. Thomas Vanassche (UZ Leuven).

Thuisbloeddrukmeting vormt een belangrijk onderdeel van de juiste behandeling van hoge bloeddruk of hypertensie. Een veel voorkomende aandoening die in ons land naar schatting 2 miljoen mensen treft.

Hoge bloeddruk of hypertensie blijft wereldwijd een van de voornaamste oorzaken van hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. Via behandelingen kan de aandoening vaak onder controle gebracht worden maar preventie kan een veel groter verschil betekenen voor de gezondheid. Ook op dat terrein zijn er nieuwe bondgenoten op het toneel verschenen.

Een kwart van de bevolking heeft een te hoge bloeddruk. Met een nauwgezette diagnose en een individuele aanpak hou je deze silent killer onder controle.

Nieren protesteren slechts zelden. Pas als ze voor 70 procent zijn uitgevallen, krijg je klachten. Vaak worden die signalen bovendien niet herkend - en dat kan gevaarlijk zijn.