Alles over GMD

In Vlaanderen en Brussel houden twintig Vlaamse huisartsenverenigingen dinsdag een actiedag om te pleiten voor een betere informatiedoorstroming tussen huisartsen en specialisten. In de eerste plaats willen ze de specialisten die al goede verslagen sturen bedanken, maar ze merken dat dit op veel plaatsen nog beter kan.

De honoraria voor de klassieke huisbezoeken, consultaties of het globaal medisch dossier (GMD) stijgen vanaf januari met 3,3 procent. Dat zegt Marc Moens, voorzitter van BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten), nadat de nationale commissie artsen-ziekenfondsen (Medicomut) een akkoord heeft bereikt over de verdeling van het indexbudget. Omdat ook de terugbetaling evenredig mee stijgt, zal de patiënt hier weinig van voelen.

Het voortraject diabetes ging van start op 1 februari 2016, ter vervanging van de diabetespas. Het voortraject heeft tot doel alle patiënten met de diagnose diabetes type 2, die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject of de diabetesconventie, beter te omkaderen.