Alles over gezondheidsuitgaven

Eén op vijf Belgen heeft recht op de Verhoogde Tegemoetkoming (VT). Dat is een stijging van 54% ten opzichte van 2002. Opvallend: het percentage mensen dat hun sociale rechten niet opneemt, is alarmerend. Dat alles blijkt uit een onderzoek van CM Gezondheidsfonds naar het huidige profiel en de evolutie van VT-rechthebbenden.

Gezondheidskosten kunnen hoog oplopen. Gelukkig bestaat de 'maximumfactuur'. Boven een bepaald bedrag hoef je zelf de kosten niet meer te dragen. Dit jaar wordt het maximumbedrag aan persoonlijk aandeel verlaagd voor gezinnen met de laagste inkomens.