Alles over gezondheid

Wijdverspreide nefaste gewoonten kunnen op termijn een enorme impact hebben op de gezondheid van hart- en bloedvaten en onze levenskwaliteit. De Belgische Cardiologische Liga voorspelt een nieuwe epidemie en pleit voor een nationaal cardiovasculair actieplan om dat te voorkomen.

Federale ambtenaren kunnen in de toekomst tot vier jaar lichter werk uitoefenen en behouden daarbij in bepaalde gevallen de eerste twee jaar hun loon. Dat staat in een wetsontwerp van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter dat eind vorige maand groen licht kreeg op de ministerraad en waarover De Tijd bericht.

De jongste jaren groeit de bewustwording dat hart- en vaatziekten zich op een andere manier kunnen manifesteren bij mannen en vrouwen. Dat hartinfarcten zich bij vrouwen niet altijd op de klassieke manier uiten raakt steeds beter bekend, maar ook de rol van cholesterol kent een M/V verhaal.

Soms wekenlang wachten op het resultaat van een biopsie na een vermoeden van huidkanker behoort voor een aantal oppervlakkige vormen tot de verleden tijd. De dienst dermatologie van het UZ Gent gebruikt sinds kort een nieuw toestel waarbij de diagnose zonder prik of ingreep al na een half uur uit de bus rolt.

Gemeenten die meer groen overwegen, kunnen voortaan een 'pop-upbos' van twintig bomen lenen om eens te kijken welk effect dat heeft. Het gaat om een project van de Belgische organisatie BOS+.

Elk jaar vallen er in ons land zo'n 46. 000 nieuwe diagnoses van huidkanker. Dat is daarmee de snelst stijgende kanker waarmee ongeveer 1 op de 5 Belgen ooit in zijn leven geconfronteerd wordt. Hoewel de bezorgdheid groot is, blijft het met onze kennis pover gesteld. Een nieuwe peiling toont aan dat amper 16% weet waarop ze moeten letten bij het checken op verdachte huidvlekken.

Mensen met een pollenallergie moeten na een intens pollenseizoen van de els en de hazelaar, nu ook rekening houden met het nakende begin van het berkenpollenseizoen. Dat kondigt het Nationaal Aerobiologisch Meetnet AirAllergy van gezondheidsinstituut Sciensano aan.

Mensen die in een armere wijk wonen, hebben een grotere kans op een slechte gezondheid. Zo hebben de inwoners van de wijken met het laagste mediaaninkomen 80% meer kans om binnen het jaar te overlijden dan de inwoners van de rijkste wijken. "De onderzoeksresultaten zijn alarmerend", meldt CM Gezondheidsfonds bij de publicatie van de studie 'Ongelijk in gezondheid'.

Pruimen spelen een verrassend grote rol bij de preventie van osteoporose, de ziekte die de botdichtheid aantast en het risico op fracturen verhoogt. Een studie bij vrouwen in de menopauze ontdekte dat dagelijks pruimen eten gunstige invloed had op de botdichtheid van het heupbeen en het voorkomen van breuken.

De huidige generatie 65-plussers houdt van een stevige slok. Ruim 8 op de 10 gebruikte het afgelopen jaar alcohol en meer dan een kwart borrelt meer dan de maximaal aanbevolen hoeveelheid per week. Vrouwen benen mannen bij qua alcoholgebruik maar hun motieven zijn wel verschillend, zo stelde klinisch psychologe Yannic van Gils vast in haar doctoraatsonderzoek.

Ben je getroffen door een hartziekte, dan worden vaak ook je directe bloedverwanten gescreend op dergelijke risico's. Maar dat volstaat mogelijk niet. Een nieuwe Japanse studie suggereert dat ook echtgenoten van hartpatiënten beduidend meer kans lopen op hartlijden.

Word jij ook helemaal gek van zoemende muggen? Dat is dan ook waar mensen zich in de zomer het vaakst aan ergeren. Hoe vermijd je ongemakken door muggenbeten?

Seksueel actief blijven verstevigt niet enkel je relatie, het is ook een zegen voor je mentale en fysieke gezondheid. Ook als je single bent of wanneer het niet meer vonkt zoals vroeger.

In 2019 was het grootste aandeel van de vastgestelde overlijdens in België te wijten aan tumoren, in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak waren. Dat blijkt uit gegevens die statistiekbureau Statbel dinsdag publiceert.